Štítek: měnový kurz

Geneze měnových kurzů

– Měnové kurzy se vyvinuly v období, kdy bylo základem kupní síly peněz vyspělých zemí zlato (období zlatého standardu).– V této době byl měnový kurz dán zlatými obsahy jednotlivých měn a kurzy vykazovaly značnou...

5.4.2. Systémy měnových kursů

5.4.2. Systémy měnových kursůVývoj kursu nemusí probíhat jen na základě volné hry tržních sil.• fixní měnové kursy: používáno v období zlatého standardu, tehdy byly měnové parity určovány na základě obsahu zlata, které daná národní...

5.3.1. Nástroje VOMPu

5.3.1. Nástroje VOMPuNástroje VOMPu se mohou dělit do dvou skupin. 5.3.1.1. Nepřímé nástrojeNepřímé (tržně orientované): jsou to především intervence na devizových trzích, opatření monetární a fiskální politiky, které svými účinky mají vliv na rovnováhu...