Štítek: monetární politika

3.5. Cíle měnové politiky:

3.5. Cíle měnové politiky: 3.5.1. Konečné cílekonečné cíle makroekonomické stabilizační regulace: ovlivňování reálného produktu, zaměstnanosti, cenové hladiny, vnější ekonomické pozice. Protože tyto makroekonomické konečné cíle nemůže CB ovlivňovat přímo, musí používat tzv. nepřímé neboli...

3.4. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politiky

3.4. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politiky 3.4.1. Úkoly centrální banky• Uskutečňovat měnovou politiku• Udržovat stabilitu komerčního bankovního systému• Ostatní aktivity ( emise peněz, regulace měn. kursu… )Monetární politika – cíle centrální...

3.3.3. Tvorba peněz

3.3.3. Tvorba penězProces vzniku peněz, případně stahování peněz z oběhu, probíhá jako tzv. multiplikovaná expanze popř. restrikce bankovních depozit.Pro celkovou změna depozit D potom platí následující vztah:kdeR je přírůstek rezerv ( tj. peníze vpuštěné...

3.2.1. Motivy držby:

3.2.1. Motivy držby:transakční motiv – držba peněz za účelem např. běžných výdajů domácností. Z důvodu časového nesouladu mezi příjmy a výdaji. Spolu s ním uznáván i opatrnostní motiv pro případ neočekávaných výdajů nebo poklesu...

3. PENÍZE A MONETÁRNÍ POLITIKA

3.1. Komponenty nabídky penězPeníze jsou všeobecně přijímaný prostředek směny , 3.1.1. Funkce peněz• Prostředek směny – primární funkce, peníze jsou všeobecně používány k placení za zboží a úhradě závazků• Zúčtovací jednotka – vyjadřují ceny...

3.8. Soudobý monetarismus (M. Friedman)

3.8. Soudobý monetarismus (M. Friedman)Vychází z obdobných základů jako stará verze, tj. z pružných nominálních mzdových sazeb i cen statků. Připouští však, že výkyvy agregátní poptávky způsobené měnovou politikou vedou krátkodobě ke změně nominálního...

3.6.2. Druhý stupeň

3.6.2. Druhý stupeň,Druhý stupeň efektu monetární politiky na vývoj makroekonomických veličin spočívá v interakci změněné agregátní poptávky s agregátní nabídkou. Dochází k interakci křivky AD s úsekem křivky SRAS ( v Keynes.pojetí )s nízkým...

3.4.3. Přímé nástroje: (administrativní)

3.4.3. Přímé nástroje: (administrativní)úvěrové limity, tj. stanovení max. možného objemu, které může KB poskytnoutomezení objemu úvěrů, které poskytuje CB komerčním bankámomezení přílivu nebo odlivu peněz do zahr.převádění depozit státních institucí z KB na účty...

3.3.4. Nabídka peněz

3.3.4. Nabídka penězMnožství peněz v ekonomice , tj. peněžní zásoba obíhající určitou rychlostí, představuje na peněžním trhu nabídku peněz.Graf nabídky peněz (MS) má podobu vertikální linie díky zcela neelastické citlivosti MS na úrokovou míru....