Štítek: monetární politika

3. Monetární politika

3. Monetární politika a její nástroje v modelu IS-LM v uzavřené a otevřené ekonomice Multiplikátor monetární politikyJak se změní rovnovážná úroveň důchodu a úrokové sazby, jestliže se křivka LM posune doprava v důsledku přírůstku...

Cíle fiskální politiky

1.3.1. Cíle fiskální politikyCíle fiskální politiky jsou bezprostřední a konečné. Bezprostředními cíli je ovlivnění agregátní poptávky a nabídky a na základě těchto výsledků zásahy do zaměstnanosti a cenové hladiny, což jsou už konečné cíle....

Diskuse o významu a účincích monetární a fiskální politiky

Diskuse o významu a účincích monetární a fiskální politikyKeynesiánský typ hospodářské politiky. Státní orgány mají pružně reagovat na vývoj v hospodářství a korigovat plynule poruchy v ekonomice. Hlavním cílem hospodářské politiky je vysoký stupeň...

Nástroje VOMPu

5.3.1. Nástroje VOMPuNástroje VOMPu se mohou dělit do dvou skupin. 5.3.1.1. Nepřímé nástrojeNepřímé (tržně orientované): jsou to především intervence na devizových trzích, opatření monetární a fiskální politiky, které svými účinky mají vliv na rovnováhu...

Kombinace monetární a fiskální politiky

Kombinace monetární a fiskální politikyVe skutečnosti vláda provádí makroekonomickou regulaci oběma politikami – monetární i fiskální. Snaží se o jejich vzájemnou koordinaci:makroekonomická regulace je zaměřena na řízení agregátní poptávky a to její stimulací (usilují...

Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politiky

3.4. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politiky 3.4.1. Úkoly centrální banky• Uskutečňovat měnovou politiku• Udržovat stabilitu komerčního bankovního systému• Ostatní aktivity ( emise peněz, regulace měn. kursu… )Monetární politika – cíle centrální...

3.8. Soudobý monetarismus (M. Friedman)

3.8. Soudobý monetarismus (M. Friedman)Vychází z obdobných základů jako stará verze, tj. z pružných nominálních mzdových sazeb i cen statků. Připouští však, že výkyvy agregátní poptávky způsobené měnovou politikou vedou krátkodobě ke změně nominálního...

3.6.2. Druhý stupeň

3.6.2. Druhý stupeňDruhý stupeň efektu monetární politiky na vývoj makroekonomických veličin spočívá v interakci změněné agregátní poptávky s agregátní nabídkou. Dochází k interakci křivky AD s úsekem křivky SRAS ( v Keynes.pojetí )s nízkým...