Štítek: nabídka práce

NEOKLASICKÁ EKONOMIE – TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ

Příklad nabídky v.f. Nabídka práce• zjednodušení – jediným zdrojem příjmů pracovní činnost• práce na trhu práce/domácí práce X volný čas• cíl spotřebitele maximalizace užitku• maximalizace užitku – mezní užitek dodatečné jednotky času je v...

Trh práce a nabídka práce

– Empirická pozorování ukazují, že substituční efekt převládá při nižších mzdách, zatímco při vysokých mzdách začíná převládat důchodový efekt. Proto má typická křivka poptávky po volném čase a z ní vyplývající křivka nabídky práce...

1.1 Práce jako výrobní faktor

1.1. Práce jako výrobní faktorPráce je činnost, jejímž nositelem je člověk práci ovlivňuje řada neekonomických faktorů, což ovlivňuje trh práce, zejména vývoj nabídky na tomto trhu.. Závěry platné pro poptávku po výr. faktorech lze...