Štítek: nabídka

53) Tržní mechanizmus

Tržní mechanizmus Nazýváme jím komplikovaný systém neuvědomělé koordinace lidí, činností a firem prostřednictvím cen trhu. Trh = původně místo, které bylo určeno ke směně zboží za zboží. Místo, kde se střetává poptávka s nabídkou,místo,...

32) Peníze

Peníze Je to prostředek směny zboží a služeb za uznávanou jednotku, ve které jsou vyjadřovány ceny. Nejprve byly tzv.: 1) Zbožové peníze (drahé kovy, zlato) 2) Papírové peníze 3) Kovové mince 4) Bankovní peníze...

Tržní nabídka

● křivka tržní nabídka je součtem individuálních nabídkových křivek Agregátní nabídka • je součtem tržních nabídek na všech dílčích trzích Rovnováha na trhu jednoho zboží• nabízené množství = poptávanému množství• rovnováha spotřebitele P =...

Posun křivky nabídky

• změna nákladů (technický pokrok, změny cen vstupů)• změny cen ostatního zboží• další faktory (počasí, očekávání výrobců, cla…) Posun křivky nabídky Cenová elasticita nabídky● poměr procentních změn v objemu nabízeného množství k procentním změnám...

Příjem zahrnuje následující položky:

– úhradu vložených spotřebovaných prostředků (u kapitálových statků ve výši opotřebení).– důchody vynaloženým výrobním faktorům: mzdy (práce), úrok (výnos použitého kapitálu), renta (důchod z užití půdy), odměna za podstoupené riziko podnikání. 7.2 Nabídková křivka...

Když vycházíme z času t1→ dodá se …

Když vycházíme z času t1→ dodá se na trh q1 produkce→ dvě ceny→ p1 výrobce je za ni ochoten prodávat; p2 možno za tuto cenu také realizovat, jelikož je výrazná převaha poptávky nad nabídkou→...

Individuální

– individuální – poptávka jednoho kupujícího. Sledujeme, jak vynakládá svůj důchod na koupě různých výrobků (podle cen a užitku).– dílčí (tržní) – poptávka po jednom výrobku. Zamýšlené výdaje různých kupujících. Pokud hovoříme o zamýšlených...

NABÍDKA

NABÍDKA – (S – supply) souhrn všech zamýšlených prodejů (výrobci) – objem je určen výstupy výroby a cenami (za které jsou ochotni prodat nabízené zboží). Rozlišujeme nabídky:– celková (agregátní) – určena objemem výroby všech...

Tržní nabídka krátkého období

– Tržní nabídka je součtem nabídek jednotlivých firem, které jsou ochotni při různých úrovních ceny nabízet všichni výrobci tohoto zboží. – Tržní nabídku krátkého období získáme jako součet krátkodobých nabídek firem, které jsou na...