Štítek: obecná teorie

7. Přednáška – Nová teorie růstu

Nová teorie růstu Teorie 2. poloviny 80. let. Když byly prováděny odhady na podíl práce a kapitálů tak bylo odhadnuto, že na L připadá 70 % a na K 30 %. Cobb-Douglasova rovnice by...

1. Přednáška – Neoklasická ekonomie

Ekonomie C, 2. 10. 2002 Literatura: server VŠBMakroekonomie pro inženýrské studium – Miloš Mach VŠEMakroekonomie – [Dordmush – Fisher]Mezinárodní peněžní teorie – Freit Vývoj ekonomie 20. stol. Do 30. let – neoklasická škola1936 –...

Klasická teorie

Klasická teorie – zakladatelem Adam Smith a jeho dílo An Inquiry into the Causes of the Wealth Of Nations (1776). Nejvýznamnější poznatek byl, že tržní mechanismus představuje samoregulující řád a že cenový systém organizuje...