Štítek: organizační jednotky

Způsoby uspořádání řídicích vztahů

a) Jednoliniový (liniový) systém, předpokládá u každého podřízeného pouze 1 nadřízeného.b) Víceliniový (funkcionální) systém,podřízený dostává příkazy od několika nadřízených. Tyto dvě formy uspořádání řídících vztahů jsou extrémní a v praxi se většinou nevyskytují ve...

Předpoklady tvorby organizační struktury

Identifikace činností nutných pro dosažení cíle podniku a jejich seskupení do organizačních jednotek tak, aby bylo možno je co nejlépe provést. Rozdělení, přesné definování a přidělení toků spojených s fungováním podniku jednotlivcům, resp. skupinám,...