Štítek: produkce

13) Dokonalá konkurence a postavení firmy, volba rovnovážné produkce

Mikroekonomie 13. Dokonalá konkurence a postavení firmy, volba rovnovážné produkce. (Teoretické koncepce klasické školy). Obecná východiska určení výstupu, při němž firma maximalizuje ziskCílem je dosažení maximálního ekonomického zisku. Nulový ekonomický zisk znamená, že vstupy...

8) Teorie produkce, produkční funkce, produkční křivky

Mikroekonomie 8. Teorie produkce, produkční funkce, produkční křivky Příčiny existence firmy:• Výhody týmové práce• Snížení nákladů spojených s uzavíráním kontraktůFirma se soustřeďuje na 3 hlavní činnosti:1. nákup služeb výrobních faktorů2. organizace jejich přeměny ve...

Příjem z mezního produktu

– zvýšení celkového příjmu vyvolané realizací mezního produktu – má klesající tendenci (za předpokladu, že se ceny nemění). Existuje mnoho kombinací mezi nákupy výrobních faktorů – optimální kombinaci představuje takový poměr mezi výrobními faktory,...

6. Nabídka na trhu výrobků a služeb

6.1 Mezní produktFirmy jsou subjekty na trhu, které nakupují výrobní faktory (oběť – výdaje na jejich nákup), jelikož očekávají užitek (zisk). Musí se rozhodnout, jaký produkt vyrábět (jaké množství) a také jakou kombinaci výrobních...

Tabulka – Příklad

Q(sadyprken) Celkovénáklady(tis. Kč) Celkovýpříjem(tis. Kč) Zisk(tis. Kč)0 67 0 -6710 145 80 -6520 210 160 -5030 270 240 -3040 327 320 -750 382 400 1860 436 480 4470 489 560 7180 545 640 9590...

Produkční funkce

Snaha minimalizovat vstupy a maximalizovat výstupy firmy. Vztah mezi vstupy a výstupy lze vyjádřit jako produkční funkci. Q= F(L,K,N) produkce je funkcí práce, kapitálu a půdy Křivky produkční funkce, izoprodukce, označujeme jako izokvanty. Jsou...