Štítek: produkt

Teorie ekonomického růstu

2.7. Teorie ekonomického růstuV užším pojetí se ekonomickým růstem rozumí vývoj reálného produktu.Synonymem by mohl být pojem Ekonomický rozvoj 2.7.1. Růst produktuKrátkodobý, který je po určité době vystřídán poklesem, protože k růstu došlo v...

Okunův zákon

2.1. Okunův zákonArthur Okun. Ekonomické důsledky nezaměstnanosti jsou představovány ztrátou produkce v podobě rozdílu mezi skutečným a potenciálním produktem. Kvantifikuje ho Okunův zákon . Je-li skutečná nezaměstnanost na přirozené míře (u=u*), pak Y=Y* Y/Y*=1.Je-li...

1.5. Teorie rozdělování na bázi teorie mezního fyzického produktu

1.5. Teorie rozdělování na bázi teorie mezního fyzického produktuRozlišujeme:• důchod tj.celkové množství peněz, které domácnost obdrží během určitého období( toková veličina za určité období např. roční mzda )• bohatství je čistá hodnota aktiv vlastněná...

Celkový, průměrný a mezní produkt

Výstup neroste rovnoměrně s růstem vstupů. Mezní produkt : přírůstek výstupu při zvýšením jednotky vstupu (má i rostoucí i klesající tendence dle specifik) Celkový produkt : klesá-roste pomaleji než mezní, vyjadřuje celkovou produkci všech...

Potenciální a skutečný hrubý domácí produkt

Potenciální produkt – „národní produkt“ vytvořený při plném využití pracovních sil a ostatních ekonomických zdrojů, které má národní hospodářství k dispozici.Potenciální produkt odráží dlouhodobě udržitelnou úroveň HDP při využití všech ekonomických zdrojů (nikoli absolutně...

Agregátní nabídka

– Můžeme ji vyjadřovat pouze v peněžní podobě, protože různé druhy statků a služeb nemůžeme sčítat. – Namísto veličiny, která shrnuje veškeré statky a služby poskytované ekonomikou, předpokládáme jediný produkt označený jeko ,,národní produkt”....

2.7.3. Růst reálného produktu

2.7.3. Růst reálného produktuV praxi se používá pojem “ růst produktu ” v souvislosti s růstem reálného produktu.Tento přírůstek reálného produktu lze vyjádřit dvěma způsoby:• Absolutně – např. jako přírůstek v mld. Kč tj....

1.8. Přizpůsobovací procesy v podmínkách nerovnováhy

1.8. Přizpůsobovací procesy v podmínkách nerovnováhyV případě Y1 jsou úspory větší než plánované investiční výdaje S1>I. V následujícím období dojde k poklesu důchodu a tím i úspor. V případě Y2, kdy S2 1.9. Model...

1.6. Interakce multiplikátoru a akcelerátoru

1.6. Interakce multiplikátoru a akcelerátoruV důsledku fungování akcelerátoru dojde k nárůstu investic. Ten způsobuje další nárůst poptávky. To další růst investic atd. čili účinnost akcelerátoru doprovází resp. zesiluje existence multiplikačního efektu. 1.7. Teorie ekonomického...

1. HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS. EKONOMICKÝ RŮST.

1. HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS. EKONOMICKÝ RŮST. Arthur Okun. Ekonomické důsledky nezaměstnanosti jsou představovány ztrátou produkce v podobě rozdílu mezi skutečným a potenciálním produktem. Kvantifikuje ho Okunův zákon . Je-li skutečná nezaměstnanost na přirozené míře (u=u*),...