Štítek: produkt

41) Marketing

Marketing Základem marketingu je poznání trhu a práce s ním. Provádí se činnosti označované jako výzkum trhu. Pro uskutečňování všech funkcí podniku má zásadní význam zjistit potřeby a přání lidí (zákazníků), tyto potřeby a...

12) Úloha vlády v ekonomice – makroekonomické problémy

Úloha vlády v ekonomice – makroekonomické problémy Na základě rozumné volby makroekonomické politiky – takové, jako je úroveň a struktura a zdanění nebo výdajů – může země urychlit nebo zpomalit svůj hospodářský růst, podnítit...

2) Hospodářský cyklus, ekonomick

Hospodářský cyklus, ekonomick obecně h. c. = výkyvy v ekonomické aktivitě, doprovázené opakovaným kolísáním reálného produktu, zaměstnanosti, investic, zisků a jiných veličinv praxi – sledování pouze výkyvů reálného produktu krátkodobé kolísání – několikaměsíční po...

Mezní produkt (MP)

– přírůstek celkové produkce dosažený zvýšením množství některého z výrobních faktorů o jednotku. Jelikož se vztahuje k určitému výrobnímu faktoru, rozlišujeme:– mezní produkt kapitálu – zvýšení fyzického objemu produkce dosažené zvýšením množství používaného kapitálu...

Homogenní produkt

– Homogenní produkt – spotřebitel se rozhoduje o koupi výrobku výlučně podle ceny, nebere v úvahu jiná hlediska, např. kvalitu výrobku či pověst firmy. Tuto podmínku splňuje jen málo výrobků a služeb, téměř všechny...

Růst nominálního produktu

1.7.4. Růst nominálního produktuNa tempo růstu nominálního produktu mají vliv dvě veličiny: jednak tempo růstu reálného produktu gY a tempo růstu cenové hladiny neboli míra inflace .Čili zjednodušeně platí gYtN = gYt+tJinak se násobí...

Růst produktu

1.7.1. Růst produktuKrátkodobý, který je po určité době vystřídán poklesem, protože k růstu došlo v důsledku odchylky od dlouhodobých potenciálních možností – to je růst skutečného produktu, resp. jeho kolísání.Dlouhodobý, který je spojený s...

Teorie rozdělování na bázi teorie mezního fyzického produktu

6.5. Teorie rozdělování na bázi teorie mezního fyzického produktuRozlišujeme• důchod tj.celkové množství peněz, které domácnost obdrží během určitého období( toková veličina za určité období např. roční mzda )• bohatství je čistá hodnota aktiv vlastněná...

Potenciální produkt

Potenciální produkt představuje udržitelnou kapacitu ekonomiky neboli produkt při vysoké zaměstnanosti.Při plné zaměstnanosti L* existuje i stabilní cenová hladina resp. stabilní inflace !!!!!!!!!!!!!!!!! – tzv. míra nezaměstnanosti nezrychlující inflaci – NAIRUKrátkodobě se může zaměstnanost...