Štítek: rezervy

Změna zůstatku rezerv

Změna zůstatku rezerv (přírůstek rezerv +, úbytek rezerv -)Změna zůstatku časového rozlišení (Výdaje příštích období přírůstek +, úbytek -)Náklady příštích období přírůstek -, úbytek +)Příjmy příštích období (přírůstek -, úbytek +)Výnosy příštích období (přírůstek...

Krátkodobé cizí zdroje

– krátkodobé závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům, státu a dalším institucím, akcionářům, společníkům či členům– krátkodobé bankovní úvěry– kr. účelové úvěry, revolvingový, kontokorentní, lombardní, eskontní, avalový, akceptační Cizí zdroje – rezervy• Podle určení jde o–...