Štítek: rovnováha firmy

Rovnováhu firmy na dokonale …

– Rovnováhu firmy na dokonale konkurenčním trhu v dlouhém období můžeme zapsat jako: P = MR = MC = AC = AR. Elasticita nabídky– Cenová elasticita nabídky udává o kolik procent se zvýší (resp....

Změna počtu firem na trhu …

– Změna počtu firem na trhu (jejich odchody a příchody) udržuje v dlouhém období cenu statku na úrovni průměrných nákladů a ekonomický zisk na nule. – Křivka nabídky firmy se v dlouhém období mění...

Rovnováha firmy za nedokonalé konkurence

4.2. Rovnováha firmy za nedokonalé konkurencePlatí v DK i v NDK:• zisk je rozdílem mezi celkovými příjmy a celkovými náklady• zisk je maximální při takovém objemu, kdy je největší rozdíl mezi TR a TC...

Křivka nabídky a bod zvratu

3.3. Křivka nabídky a bod zvratuV dlouhém období je nepřijatelné, aby byly TC>TR, firmy reagují tak, že odcházejí z odvětví nabídka poklesne. Pokles nabídky vyvolá růst ceny až se vyrovná s AR. Nestačí aby...

Rovnováha firmy a křivka nabídky

2.6. Rovnováha firmy a křivka nabídkyJe-li MR=MC, zisk je maximální, protože změnou objemu produkce není možno zisk zvýšit. Objem výroby, pro který tato rovnost platí, je potom optimální a firma je v rovnováze.Je-li MR>MC,...

1.3. Alternativní cíle firmy

1.3. Alternativní cíle firmyPři maximalizaci zisku je třeba mít dostatečné množství informací – často ale nejsou k dispozici. 1.3.1. Alternativní cíle firmy • dosažení uspokojivé výše zisku• dosažení určitého podílu na trhu• snaha dlouhodobě...

Rovnováha firmy a rovnováha odvětví

Rovnováha firmy a rovnováha odvětvírovnováha spotřebitele (poptávky): P=MU mezní užitek poslední spotřebovávané jednotky se pro všechny spotřebitele musí rovnat její ceně.rovnováha firmy (nabídky): P=MC pro všechny výrobceTrh je v rovnováze ( tržní rovnováha )...

Rovnováha firmy

Rovnováha firmy a odvětví při vzestupu ceny na dokonale konkurenčním trhu. Při dokonalé konkurenci jednotlivá firma či spotřebitel nemohou ovlivnit cenu na trhu. Cena se tvoří interakcí celkové nabídky a poptávky v odvětví. Cena...