Štítek: rozdělování důchodů

Měření nerovnosti v důchodech

• relativní nerovnost důchodů Měření nerovnosti v důchodech• Giniho koeficient• (A – B)/A• G =0 – rovnostářské rozdělování důchodů• G = 1 – absolutně nespravedlivé rozdělování Přerozdělování důchodů• distributivní spravedlnost• tržní „spravedlnost“• daně, poplatky...

Nerovnost ve vlastnických důchodech

• rozdílné množství kapitálu a půdy ve vlastnictví domácností• získávání:– dědictvím– dary– úsporami– podnikáním• poruchy v mobilitě kapitálu a půdy Měření nerovnosti v důchodech• Lorenzova křivka – poměrně rozděleným skupinám se přiřazuje poměrné rozdělení...

Skladba důchodů (Y)

• pracovní důchod YL = w*L• důchod z vlastnictví půdy YA = I*A• důchod z vlastnictví kapitálu YK = v*K• důchod z transferových plateb YT• Y = YL + YA + YK + YT•...

Mzdové rozdíly

• nerovnovážné– vede k přesunu pracovníků• rovnovážné– segmentace trhů– nedostatečná mobilita– vrozené duševní a tělesné rozdíly– rozdíl ve vzdělání a praxi– rozdíly v nepeněžním prospěchu určitého zaměstnání NEOKLASICKÁ EKONOMIE – ROZDĚLOVÁNÍ DŮCHODŮ Rozdělování důchodů•...

Ekonomické cíle

Dělíme je na :• krátkodobé(týden až měsíc) , střednědobé (1-5 let), dlouhodobé (5-20 let a více)• hlavní, vedlejší a dílčí Pět cílů : 1. Vysoká úroveň zaměstnanosti a nízká nezaměstnanost. 2. Cenová stabilita či...