Štítek: s.r.o.

43) Kapitálové společnosti

Kapitálové společnosti Společnost s ručením omezeným – je kapitálová společnost. Její majetek je tvořen zpravidla vklady většího počtu osob fyzických nebo právnických. Jestliže společnost zakládá více společníků, vzniká společnost na základě společenské smlouvy, která...

7. FINANČNÍ MOŽNOSTI

a.s. – Nová emise akcií, vydání obligací.s.r.o. – Doplatek stávajících společníků k jejich původ. vkladům, přijetí nového společ. nebo tichého společníkaDružstvo – Možnosti spočívají ve zvýšení vkladů dosavadních členů, přijetí nov. členů či bankovním...

9. ZVEŘEJŇOVACÍ POVINNOST

Živnostník, FO – Je předepsána u FO zapsaných do OR.v. o. s. – závisí na velikosti podniku:1) úhrn brutto rozvahy vyšší než 40mil Kč,2) Čistý obrat větší než 80mil Kč a3) průměrný stav zaměstnanců...

5. ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOST A ROZSAH VÝDAJÚ

a.s. – Sestavení zakladatelské listiny a stanov společnosti. Svolání ustavující valné hromady a notářsky ověřený zápis o založení a.s. Úpis akcií, zápis do OR, vedení účetnictví, povinnost vytvářet rezervní fond.s.r.o. – K založení společnosti...

2. OPRÁVNĚNÍ K ŘÍZENÍ

a.s. – Nejvyš.org. je valná hromada. Vl. Podnik. činnost řídí představenstvo. Kontrol. Orgánem je dozorčí rada.s.r.o. – Nejvyšším orgánem je valná hromada. Statutárním orgánem je jednatel, kterého jmenuje a odvolává valná hromada. Jednatelem může...

Chování firmy k upevnění pozice:

– firma usiluje o snížení nákladů (dodatečný zisk, ochrana před poklesem ceny).– firma usiluje o zvýšení o svého tržního podílu – silnější kapitál (odolnější proti tržním výkyvům). Ale to předpokládá přeměnu dodatečných prostředků (realizovaných...

Obchodní společnosti – kapitálové

Obchodní společnosti – kapitálové1.Společnost s ručením omezeným (spol.s r.o., s.r.o.)– společnost může být založena jednou osobou, max. 50– společníci ručí omezeně )do výše nesplacených vkladů)– základní kapitál je min. 200 000,-– hodnota vkladu 1...

Společnost s ručeným omezeným – S. r. o.

Společnost s ručeným omezeným – S. r. o.Společnost, jejíž základní jmění je tvořeno předem stanovenými vklady společníků. Společnost může být založena i jednou osobou. Může mít maximálně 50 společníků. Majetkové otázkya) ručeníb) základní jmění:...

Společnost s ručením omezeným s. r. o.

Společnost s ručením omezeným s. r. o.– založit ji může 1 nebo více osob, nesmí mít víc než 50 společníků– ručení je omezené– základní kapitál, povinný, nejméně 200 000 Kč, nejmenší vklad společníka je...

Podnik

Podnik= souhrn hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání, je zakládán za účelem dosahování zisku.Prvky podniku jsou: dlouhodobý majetek, oběžný majetek a pracovní síla.Rozdělení podniků dle vlastnictví: státní, soukromé, družstevní a jiné (církevní) Obchodní společnostia)...