Štítek: tržby

Tržby

Hlavní složka výnosů podnikuTržby z prodeje zbožíTržby z prodeje vlastních výkonůTržby jsou ovlivněnyrůstem objemu prodeje zvyšováním kvality a technické úrovně výkonů, zlepšením servisu, účinnou reklamou, zaváděním nových výrobků a služeb atd.,stanovením ceny vzhledem k...

Přímka tržeb začíná v bodě 0, …

– přímka tržeb začíná v bodě 0, protože při nulovém objemu prodeje jsou i tržby nulové– přímka celkových nákladů začíná v bodě F, tj. v bodě ukazujícím na výši fixních nákladů (ty jsou i...

Tržby

Tržby – hlavní složka výnosů většiny podniků. Peněžní částka, kterou podnik získal prodejem výrobků, zboží a poskytováním služeb v daném účetním období. Jsou rozhodujícím finančním zdrojem podniku, který slouží k úhradě jeho nákladů a...

Plánování tržeb

1. ujasnit si co plánuju2. kdo bude tržby tvořit – zákazníci3. krok – časové rozdělení – ovlivňují jej sezónní výkyvy4. krok – bere v úvahu prodeje realizované v minulých letech Plán tržeb vychází z...

Tržby = Q • P

– tržby budou tím větší, čím větší bude objem produkce a cena Tržby za výrobky jsou ovlivněny:1. fyzickým objemem výroby – ten je omezen v krátkodobém pohledu výrobní kapacitou a poptávkou,2. cenou – jsou...

TRŽBY (Q•P=T)

– variabilní nákladyfixní náklady + zisk(příspěvek na úhradu fixních nákladů)– fixní nákladynezdanitelný zisk– daňčistý zisk TRŽBY– představují hlavní složku výnosů podniků, slouží k úhradě nákladů, daní, rozšířené reprodukce, vyplácení dividend…– peněžní částka, kterou podnik...