Štítek: tržní rovnováha

Mikroekonomická politika státu

• stát se zásahy do ekonomiky snaží upravit „tržní selhání“• stát působí na ekonomické subjekty formou donucení• stát svůj provoz hradí převážně z daní, tím snižuje disponibilní důchod obyvatelstva• dalším vlivem na mikroekonomickou oblast...

Rovnovážná cena

– Tržní rovnováha nastává v průsečíku křivky poptávky a křivky nabídky, neboť tam se poptávané množství právě rovná nabízenému množství, a na trhu tudíž nevzniká ani nedostatek, ani přebytek zboží.– Existuje pouze jedna cena,...

Tržní nabídka v dlouhém a krátkém období

Tržní rovnováha a dokonalá konkurence Vymezení dokonalé konkurence– Vymezení pojmu dokonalá konkurence zahrnuje 3 podmínky, abychom mohly považovat trh za dokonale konkurenční: – Dokonalá informovanost kupujících– Nulové náklady na změnu dodavatele– Homogenní produkt –...

Státní selhání

9.2.5. Státní selháníStát by tedy měl jednak omezovat resp. minimalizovat důsledky tržních selhání a jednak by měl přerozdělovat příjmy tak, jak to společnost považuje za nejspravedlivější.Na vykonávání těchto úkolů musí stát vynaložit určité prostředky....

Tržní rovnováha a její podmínky

3.7. Tržní rovnováha a její podmínky ( teorém pavučiny )Existují tři hlediska při posuzování rovnováhy: 3.7.1. Tržní rovnováha z hlediska délky časového obdobíS prodlužováním časového období roste elasticita nabídky.• velmi krátké období – nabídka...

Agregátní nabídka v dlouhém období

Agregátní nabídka v dlouhém obdobíV dlouhém období neuvažujeme fixní mzdyV návaznosti na předchozí kapitolku AS při stabilních mzdách pokračuje úvaha. V bodě E3 resp. i E4 je již vysoká zaměstnanost, současně však dochází k...

1.3. Úplný monopol

1.3. Úplný monopol (rovnováha, důsledky existence, regulace monopolu)Protipólem k DK – existuje jen jeden výrobce v odvětví, diferenciace produktu, bariéry vstupu jiných firem do odvětví.Individuální poptávková křivka splývá s tržní poptávkovou křivkou.Rovnováha monopolu –...

Tržní rovnováha a její podmínky

Tržní rovnováha a její podmínky ( teorém pavučiny ) Existují tři hlediska při posuzování rovnováhy: 1.7.1. Tržní rovnováha z hlediska délky časového obdobíS prodlužováním časového období roste elasticita nabídky.• velmi krátké období – nabídka...

Rovnováha na kapitálovém trhu

– Na kapitálovém (finančním) trhu se setkávají lidé, kteří nabízejí část svého majetku k zapůjčení (nebo k zakoupení vlastnických práv), aby dosahovali výnosu, s lidmi (firmami), jež naopak finanční zdroje potřebují a jsou ochotni...

KEYNESOVSKÉ POJETÍ ROVNOVÁHY NA TRHU PENĚZ

– vývoj lze ovlivňovat změnami množství peněz v oběhu– pohybuje-li se úroková míra hluboko pod dlouhodobě „normální úrokovou mírou“, nelze dále snižovat zvyšováním množství peněz v oběhu, protože prudce roste spekulační poptávka po penězích–...