Štítek: tržní systém

Historický vývoj mikroekonomie

– Slovo ekonomika pochází z řečtiny, přesněji jde o „přepis“ názvu díla Oikonomikos řeckého učence Xenofóna (430 – 355 př.n.l.). Toto dílo obsahuje rady jak vést domácí hospodářství.– První mikroekonomické úvahy lze vysledovat v...

Rozlišuje se

– matematická větev (formálně – logický charakter)* možnost matematického důkazu* co nelze dokázat matematicky, nelze dokázat vůbec – společenská větev* odmítá matematiku v ekonomické teorii* ekonomie je věda o chování lidí ve výrobě, při...

Ekonomie – věda politická

– Ekonomie se zabývá otázkami, které mají bezprostřední vliv na blahobyt lidí, proto je zřejmě více než jiné vědy vědou politickou. – Politika ovlivňuje ekonomiku a výsledky ekonomiky mají zpětně dopad na osud politiků.Pohledy...

Je ekonomie exaktní věda?

– Je ekonomie schopna formulovat své zákony – zákony ekonomického chování člověka – stejně přesně a jednoznačně jako to dokáže například fyzika?– Ekonom – pozorovatel je v rozpacích, jak má formulovat např. zákon poptávky...

Vymezení pojmu mikroekonomie

Mikroekonomie zkoumá a analyzuje chování dílčích ekonomických subjektů: jednotlivců, domácností a firem, stav a vývoj jednotlivých trhů (výrobků a služeb, primárních výrobních faktorů). Hledá odpověď na otázky: – jak se utváří cena na trhu...

Tržní systém a racionální chování člověka

Co je to ekonomie?– Ekonomie je věda o činnostech, které se týkají výroby a směny statků (rozdělování, užití – spotřeba).– Ekonomie zkoumá změny v ekonomice jako celku. Na základě pochopení těchto jevů pomáhá ekonomie...

Eko. systémy:

Eko. systémy:1.Zvykový systémO výrobě rozhoduje vůdce kmene, rozdělování závisí na potřebách kmene (vyrobený produkt byl nedostatečný, sotva stačil na přežití) 2.Příkazový systémO výrobě rozhoduje politická špička, své rozhodnutí formuluje do závazného plánu, rozdělování závisí...