Štítek: tržní systém

Tržní systém – Již na začátku 20. století …

– Tržní systém – Již na začátku 20. století dospěla ekonomická teorie k závěru, že tržní systém jako celek se optimalizuje pomocí zpětných kroků, které směřují systém k rovnováze (optimu). To znamená, že v...

Úředníci a politikové se …

– Úředníci a politikové se přitom nemohou opřít o poptávku, protože u veřejného statku žádná tržní poptávka neexistuje a nelze ji ani odhadnout. I kdybychom se lidí ptali, kolik by byli ochotni zaplatit za...

Veřejné statky

– Veřejné statky se vyznačují – na rozdíl od soukromých statků:* nevylučitelností ve spotřebě (např. zřídí-li obec z obecních daní veřejné osvětlení, je prakticky nemožné zabránit v jeho užití lidem, kteří do obce přijeli...

Kladná externalita vyvolává …

– Kladná externalita vyvolává nesoulad mezi soukromými výnosy a společenským užitkem, což je součet všech užitků ze statků. Protože výrobci nejsou schopni přisvojovat si některé z výnosů, jsou jejich soukromé výnosy menší než společenský...

Neefektivnost kladné externality

– Motivační příklad: Jaké jsou výnosy majitelů lesa?Majitelé lesa mají výnosy z těžby dřeva, ovšem existence lesa přináší prospěch i lidem z okolních obcí. Když majitelé lesů nejsou schopni přimět obyvatele přilehlých obcí, aby...

Pokračování motivačního příkladu:

Jaké množství elektřiny bude elektrárna vyrábět?Bude vyrábět množství QP , protože právě při tomto množství bude cena elektřiny rovna mezním nákladům elektráren (P = MC ). Jenže z hlediska společenského je toto množství elektřiny...

Externality a neefektivnost

– Externality vyvolávají neefektivnost – vedou k výrobě takového množství statku, které není optimální. To nám ilustrují následující 2 příklady. – Motivační příklad: Nadoptimální množství elektřinyUhelná elektrárna produkuje emise a jimi poškozuje lesy v...

Externality jsou porušením …

– Externality jsou porušením něčího práva. Vznikají jen tehdy, když na někoho přenesete nějaký náklad a on s tím nesouhlasí (záporná externalita) nebo když vám někdo brání v dosažení úplného výnosu vaší činnosti a...

Tento nedostatek má své …

– Tento nedostatek má své příčiny ve dvou oblastech:* nedokonalé rozhodování státních orgánů* státní orgány zvolí opatření, které nakonec působí na hospodářství nepříznivě (vzhledem k nejednoznačným důsledkům jednotlivých nástrojů mikroekonomické politiky) V obou případech...

Proč existují subvence k ceně?

– Jestliže jsou subvence v rozporu s ekonomickou efektivností, proč tolik zemí subvencuje zemědělské produkty? – Ekonomové se v názoru na zemědělské subvence neshodují. Někteří připisují subvencování tomu, že zemědělci dokáží na vlády vyvíjet...