Štítek: tržní systém

Investice do kapitálu …

– Investice do kapitálu vyžaduje obětování přítomné spotřeby v zájmu zvýšení budoucí potřeby. – Investici předchází spotřeba neboli úspory. Vztah mezi kapitálem a investicí * Kapitál je stav (budov, strojů, znalostí).* Investice je tok,...

Trh kapitálu – příklad

– Motivační příklad: Vliv zapojování kapitálu do výroby si můžeme ukázat na firmě A, která se rozhodla rozšířit svou výrobu tím, že nahradí stávající výrobní linku novější: * použije k výrobě nové stroje a...

Okunův zákon praví, …

– Okunův zákon praví, že na každá 2 % (resp. 3%), o něž HDP (hrubý domácí produkt) poklesne vzhledem k potenciálnímu produktu, se míra nezaměstnanosti zvýší o 1 %.– Sociální důsledek – je to...

Ukazatelé míry nezaměstnanosti

– Výběrové šetření pracovních sil provádí v ČR Český statistický úřad (ČSU) a používá metodiku ILO. – Shodnou metodika využívá i Eurostat (Evropský statistický úřad), proto je možno v rámci EU porovnávat míru nezaměstnanosti...

Registrovaná nezaměstnanost

– Ukazatel míry nezaměstnanosti využívající, tzv. registrovanou nezaměstnanost lze zkonstruovat: Uu = —- * 100 Lkde: U – počet registrovaných nezaměstnaných na úřadě práce L – počet pracovních sil u – míra nezaměstnanosti (umemployment...

Počet lidí (LB), …

– Počet lidí (LB), kteří chtějí pracovat za minimální mzdu (wm), převyšuje počet pracovníků, které jsou zaměstnavatelé ochotni zaměstnat (LA). To vede k nezaměstnanosti LB – LA, která odpovídá délce úsečky AB. Ukazatelé míry...

Diskrétnost nabídky …

– Diskrétnost nabídky (např. platové stupnice, omezení pracovní doby atd.) – Mimoekonomické vlivy, z nichž nejvýznamnější jsou na jedné straně aktivity odborů, na straně druhé regulační aktivity vlády. Nedokonalosti na trhu práce na straně...

Mzdové sazby pod bodem

– Mzdové sazby pod bodem rovnováhy (např. w1) vyvolávají nedostatek pracovních sil (lidé nemají o práci zájem a raději zůstanou nezaměstnaní; podnikatelé jsou ochotni při nízkých mzdových sazbách zaměstnávat více lidí). – Při mzdových...

Trh práce a nabídka práce

– Empirická pozorování ukazují, že substituční efekt převládá při nižších mzdách, zatímco při vysokých mzdách začíná převládat důchodový efekt. Proto má typická křivka poptávky po volném čase a z ní vyplývající křivka nabídky práce...

Pozn. příjem z mezního produktu práce …

Pozn. příjem z mezního produktu práce je násobkem mezního produktu práce a ceny produktu: MRPL = MPL* P.– Vývoj produktivity práce určuje zákon klesajících výnosů, tzn. že se přírůstky produktu s každou dodatečnou jednotkou...