Štítek: úspory

Mezní sklon (propensity) k úsporám:

dS- přírůstek úspordY – přírůstek důchodu Mezní sklon ke spotřebě: dC- přírůstek výdajů na spotřebu. Sklon k investicím (je jím ovlivněna přeměna úspor v investice): I – výdaje na investiceY – investice k celkovému...

Úspory z rozsahu

– Za hlavní faktory úspor z rozsahu jsou považovány zejména:* vyšší specializace a dokonalejší dělba práce při vyšších objemech výroby* dokonalejší organizace výroby při vyšších objemech výroby* dostatek kapitálu na nové technologie u velkých...

Specifické zdroje

→ výrobní zásoby – vychází z pravděpodobnosti potřeby zvýšení zásob ve vztahu jejich optimální úrovni→ při zvětšení rozsahu výroby je poměrná úroveň zásob nižší ( menší pravděpodobnost potřeby náhradních dílů pro větší objem strojů...

Substituce faktorů

substituce faktorů – představuje náhradu jednoho faktoru druhým– většinou se jedná o substituci práce fyzickým kapitálem ( ruční zpracování x stroj ) specifické zdrojegeometrické ( dimenzionální ) úspory :– uplatňují se při zpracování a...

Základními zdroji úspor z rozsahu

Základními zdroji úspor z rozsahu jsou: 1) dělba práce2) nedělitelnost výrobních faktorů3) substituce faktorů4) specifické zdroje dělba práce– nejvýznamnější zdroj– princip, kdy výroba zboží a služeb může být rozdělena do určitých fází a úkolů...

Úspory z rozsahu, ztráty z rozsahu

úspory z rozsahu, ztráty z rozsahu Celá oblast souvisí s problematikou zvýšení rozsahu (objemu) výroby v závislosti na poměru zvýšení výstupu ke zvýšení všech vstupů (ve stejném poměru) viz. K2 úspory z rozsahu– důsledkem...

Úspory z rozsahu

Na obrázku nyní vidíme pouze situaci v regionu 1, kdy je zřejmé, že náklady na decentralizované poskytování dopravy jsou vyšší než pokud by tato služba byla poskytována centrálně.Pokud bude poskytnuta doprava centrálně obyvatelé ztratí...

1.4. Mezní sklon ke spotřebě a k úsporám

1.4. Mezní sklon ke spotřebě a k úsporámMezní sklon ke spotřebě ( MPC, taky c ) je ta část dodatečného disponibilního důchodu, kterou by domácnost vynaložila na dodatečnou spotřebu . Průměrný sklon ke spotřebě...

1.1.2. Disponibilní důchod YD

1.1.2. Disponibilní důchod YDDisponibilní důchod (YD) získáme z osobního důchodu, odečteme-li od něj osobní daně, které domácnosti platí.YD se využije na spotřební výdaje domácností (C)a na tvorbu osobních úspor (S). 1.1.3. Spotřeba CTzv. spotřební...