Štítek: úvěr

Půjčky prostřednictvím neorganizovaného kapitálového trhu

– jedná se o dlouhodobé půjčky prostřednictvím neorganizovaného kapitálového trhu, získáváním kapitálu se zabývají vedle bank také pojišťovny, stavební spořitelny, penzijní fondy aj.– základní znaky:• hodnota půjček od 1 do 100 mil. €• splatnost...

Hypotekární úvěr:

– hypotekárním úvěrem se rozumí úvěr poskytnutý na zástavu nemovitostí– podkladem pro jednání o půjčce je žádost o úvěr spolu s dokladem potvrzujícím vlastnictví nemovitosti. Za účelem ocenění je třeba předložit rovněž doklady blíže...

Podkladem pro projednání …

– podkladem pro projednání úvěru s bankou jsou celkové náklady na stavební investiční akci. Ve zjednodušené dokumentaci investor vyjadřuje účel a cíle investice a celkovou výši nákladů, rozpočet projektu (účelem je sledování čerpaných nákladů...

Poplatky spojené s …

• poplatky spojené s odhadem záruky• poplatky za vedení úvěrového účtu• poplatek za rezervaci zdrojů• zprostředkovatelská provize• náklady na životní pojištění, které bylo uzavřeno v souvislosti s úvěrem aj. Obsah úvěrové smlouvy– úvěrová smlouva...

b) Formou nekonstantních plateb – konstantní úmor

Rok Stav úvěru na počátku roku Úroky Splátka Platba (anuita) Stav úvěru na konci roku1 3.000.000 165.000 600.000 765.000 2.400.0002 2.400.000 132.000 600.000 732.000 1.800.0003 1.800.000 99.000 600.000 699.000 1.200.0004 1.200.000 66.000 600.000 666.000...

Příklad – investiční úvěr …

příklad – investiční úvěr v hodnotě 3.000.000 Kč, doba splatnosti 5 let, úroková sazba 5,5 % p. a. , poplatek za zpracování – 5 % z nominále, splácení – roční polhůtní: a) formou konstantních...

Bankovní aval

– směnečný aval = banka podepíše směnku (jako ručitel) za osobu, za kterou převzala ručení– záruční listina = např. Bidbond – banka vystavuje záruku za nabídku např. v tendrovém řízení, nesplní-li její klient dodávku...

b) Krátkodobé bankovní úvěry:

• kontokorentní úvěry – základem je existence bankovního účtu (žirokonta, kontokorentního účtu); vždy za určité období (měsíc, čtvrtletí) dochází k porovnání příjmů a výdajů, které se na účtu uskutečnily a banka dané saldo klientovi...