Štítek: v.o.s.

Chování firmy k upevnění pozice:

– firma usiluje o snížení nákladů (dodatečný zisk, ochrana před poklesem ceny).– firma usiluje o zvýšení o svého tržního podílu – silnější kapitál (odolnější proti tržním výkyvům). Ale to předpokládá přeměnu dodatečných prostředků (realizovaných...

Obchodní společnosti – osobní

Obchodní společnosti – osobní1. Veřejná obchodní společnost (veř.obch.spol., v.o.s.)– je založena minimálně dvěma osobami podnikající pod stejným jménem (fyzická i právnická)– ručí společně a nerozdílně celým svým majetkem (může ručit i manželka celým svým...

Práva společníků

Práva společníkůa) práva majetková – právo na podíl na zisku– právo na podíl na likvidačním zůstatkub) práva správní Veřejná obchodní společnost V. O. S.Je to společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společným...

Obchodní společnost

Obchodní společnost= jsou právnické osoby, které provozují podnikatelskou činnost. Podnikání se zde zúčastní větší počet osob – společníků Formy obchodní společností:Osobní: za závazky společnosti ručí celým svým osobním majetkem (např. v.o.s., komanditní společnost)Kapitálové: ze...

Podnik

Podnik= souhrn hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání, je zakládán za účelem dosahování zisku.Prvky podniku jsou: dlouhodobý majetek, oběžný majetek a pracovní síla.Rozdělení podniků dle vlastnictví: státní, soukromé, družstevní a jiné (církevní) Obchodní společnostia)...

Právnické osoby

v.o.s. = veřejná obchodní společnost– všichni spolumajitelé ručí celým svým majetkem (min. dvě osoby)– vytvoření základního jmění není povinné k.s. = komanditní společnost– někteří spoluvlastníci ručí celým svým osobním majetkem = komplementáři– někteří spoluvlastníci...