Štítek: všeobecná rovnováha

22) Všeobecná rovnováha

Mikroekonomie 22. Všeobecná rovnováha Analýza všeobecné (celkové) rovnováhy konstruuje model ekonomiky odrážející vzájemnou propojenost jednotlivých trhů.Předpoklady modelu všeobecné rovnováhy:1. Existují jen dva lidé tvořící společnost – A a E2. Existují pouze dva statky –...

Celková efektivnost

Celková efektivnost (efektivnost produkt-mixu)Splnění podmínek efektivnosti výroby i směny není postačující podmínkou celkové efektivnosti, současně musí být vyráběna žádaná kombinace produktu – tzv. produkt-mixMRS pro kterákoli dvě zboží se shoduje s MRPT pro tato...

TEORIE CELKOVÉ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY

Předpoklad modelu celkové rovnováhy:• cílem spotřebitelů je maximalizace užitku, cílem výrobců je maximalizace zisku• všechny trhy jsou dokonale konkurenční• ekonomika je barter-ekonomikou, kde jedno zboží je snadno směnitelné za jiné• jedná se o uzavřenou...