Štítek: výroba

Totální výrobek

Totální výrobekDesign – můžeme charakterizovat jako rysy odrážející se zejména v principu konstrukce, barvě, tvaru, výběru materiálu. Jeho úkolem je zajistit soulad funkčních a vzhledových charakteristik výrobku.Styl – představuje kombinaci linií, tvarů a forem...

Běžný životní cyklus výrobku

Běžný životní cyklus výrobku Tržní životnost výrobku je také označován jako životní cyklus výrobku.Běžný životní cyklus výrobku má tyto fáze:zavádění, růst, zralost, útlum. Tyto fáze lze dobře znázornit graficky.INOVACE – vylepšení, kvalitativní kladná změna...

Jádro – 1. vrstva totálního výrobku

Jádro – 1. vrstva totálního výrobkuNový výrobek– přichází se na trh úplně s něčím novým1. Nový výrobek pro výrobce i pro spotřebiteleMůže být vyvinut výrobcem nebo zakoupen patent. Tato situace je nejrizikovější, ale s...

Efektivnost ve výrobě

10.1. Efektivnost ve výroběFixní množství zdrojů bude v ekonomice efektivně rozmístěno tehdy, jestliže nebude možné vyrobit více jednoho zboží, aniž by bylo nutné omezit výrobu jiného. 10.1.1. Předpoklady efektivnosti ve výroběMezní míra technické substituce...

Druhy výrobních procesů

Druhy výrobních procesů:A) podle účasti pracovní síly:1) pracovní – člověk přetváří pomocí nástrojů materiál na výrobek, člověk nejvíce zastoupen2) automatický – člověk je méně zastoupen, většinu práce za něj vykonává výrobní linka3) přírodní –...

Příprava výroby

Přípravu výroby sledujeme ze tří stránek: 1) TECHNICKÁ STRÁNKAa) určuje se postup výroby, sledujeme zajištění výroby stroji -) výsledkem je tzv. technická dokumentaceb) konstrukční část – určují se stavy, rozměry, funkce výrobku i z...

1.1. Efektivnost ve výrobě

1.1. Efektivnost ve výrobě Fixní množství zdrojů bude v ekonomice efektivně rozmístěno tehdy, jestliže nebude možné vyrobit více jednoho zboží, aniž by bylo nutné omezit výrobu jiného. 1.1.1. Předpoklady efektivnosti ve výroběMezní míra technické...

VÝROBEK

VÝROBEK = PRODUCT– slouží k uspokojování potřeb člověka, většina výrobků nabývá charakteru zboží– marketing chápe výrobek v širším pojetí, tzn. včetně např. tzv. doprovodných služeb = design – tento přístup k výrobku označujeme jako...

Skladování

Skladování hotových výrobků– sklad by měl zabránit zcizení a znehodnocení– druh skladu odpovídá charakteru výrobků– výrobky se dostávají na sklad – odvolací výkaz ExpediceZahrnuje přepravu výrobků k prodeji a naložení na dopravní prostředek Účtování...

Financování, Výrobní kapacita

Financování– vlastní zdroje– cizí zdroje Pořízení– Nákup– Vlastní výroba – vlastní činností– Leasing – prodej na splátkya) provozní – zapůjčení po ukončení se majetek vrací původnímu majitelib) finanční – dlouhodobý pronájem a po jeho...