Archiv měsíce: Únor 2009

Selhání státu při řešení otázek ochrany životního prostředí

Vládní selhání vzniknou, když akce vlády nedokáží  ekonomickou efektivnost nebo když vláda přerozděluje důchody nesprávným lidem. Byrokratický imperativ -vláda má tendenci k nadměrné rozpínavosti, protože nemá žádnou ziskovou kontrolu (VZZ) jednotlivých projektů. Vláda...

DAŇOVÝ PŘÍSTUP

daň – podle znečištění (obtížně se měří) nebo podle produkce – často se kombinuje s ES (okamžitější účinek) – není jasné, jaké je znečištění, z dlouhodobého pohledu  sazby daně – vláda se opírá...

POVOLENKY ZNEČIŠTĚNÍ

různé mezní náklady na kontrolu znečištěnína  znečišťovatele je uvalena kvóta o x% nižší než znečištění v minulém roce – jestliže firma naplní kvótu, nemusí platit poplatek nebo pokutu a jestliže  emise víc,...

ENVIRONMENTÁLNÍ STANDARDY

– limity, kt. je příroda sama schopna odbourat– vláda ho musí být schopna určit, prozkoumat – nutný exekutivní tým, aby se mohlo vymáhat – doplňují POKUTY optimální stav – stanovení ES – problematické stanovení...

2 Nákladové efekty ( ve většině případů  N)

– projeví se okamžitě n. až po určitém období analýza tvorby odpadů – analýza na odstranění tvorby odpadů  nové vstupy,  technologie,  stávajících vstupů  jiné náklady (ekologičtější může být dražší), např....

Př. Chemička znečišťuje vodu, …

Př. Chemička znečišťuje vodu, kt. dál používá pivovar – jestliže pivovar vyhraje soudní spor: chemička musí nahradit ztráty n. upravit svoji technologii – závisí na majetkových právech a jeho právní úpravě (pivovar může žalovat...

věřitelé se mohou zajistit:

• zástavní právo k zajištění pohledávky a jejího příslušenství – u movitých na základě smlouvy, u nemovitostí v katastru nemovitostí na základě písemné zástavní smlouvy (věcné, absolutní, proti 3. osobám)• zadržovací právo – osoba,...

Podnik a životní prostředí

vliv podniků na životní prostředíŽP – 2 efekty na firmu: –  konkurenčního prostředí firmy (výrobková konkurence, technologie výr. postupu) – vládní zásahy do řízení firmy ( regulace znečištění, firma musí lépe využívat vstupy,...

– postup:

– postup: – vstup do likvidace (zapisuje se do obchodního rejstříku) – od zápisu do obchodního rejstříku přestávají orgány vykonávat funkce a veškerá dispoziční práva přecházejí na likvidátora (jeho jméno v obchodním rejstříku) –...