4)TICHÉ SPOLEČENSTVÍ

Mohlo by se vám líbit...

komentáře 2

 1. Ka napsal:

  Jen tak pro zajímavost, smlouva o tichém společenství se nachází v zákoně § 673 odst. 1) obchodního zákoníku

 2. Klára napsal:

  Smlouva o tichém společenství je smlouva, kterou uzavřou mezi sebou podnikatel a tzv. tichý společník. Je jednou z vedlejších forem podnikání.
  Smlouva o tichém společenství:
  Hlavním předmětem smlouvy většinou bývá to, že tichý společník za určitý vklad, který do společnosti vloží, že se bude podílet na jejím chodu a zároveň i získá podíl na jejím zisku. Tichým společníkem může být jakákoliv právnická a fyzická osoba, nemusí to být nutně podnikatel.

  Náležitosti smlouvy:
  Smlouva, která je mezi oběma stranami uzavřena, musí mít písemnou podobu a musí být vyhotovena ve dvou stejnopisech, musí zde být dohodnut přesný podíl obou stran na případném zisku či ztrátě.
  Jako předmět smlouvy nemusí být ale vždy peníze, může se jednat také o práva, licence, nemovitosti i o jiné nepeněžité věci.

  Ukončení smlouvy:
  V případě, že je smlouva o tichém společenství ukončena, je podnikatel povinen tichému společníkovi vyplatit jeho vklad, a to zvýšený nebo snížený o rozdíl vzniklý výsledkem hospodaření podniku na základě dohodnutého podílu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *