Štítek: kapitál

3. Monetární politika

3. Monetární politika a její nástroje v modelu IS-LM v uzavřené a otevřené ekonomice Multiplikátor monetární politikyJak se změní rovnovážná úroveň důchodu a úrokové sazby, jestliže se křivka LM posune doprava v důsledku přírůstku...

29) Družstva

Družstva Družstva jsou společenstvím neuzavřeného počtu osob založenými za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. Zákon stanoví, že obchodní jméno družstva musí obsahovat označení družstvo. Družstvo musí mít alespoň...

21) Výrobní faktory

Výrobní faktory Zabezpečení dostatečného množství ekonom. Statků jsou nezbytné zdroje. Tyto zdroje se v průběhu činností, kterou zpravidla nazýváme výroba, přeměňují do podoby statku nebo služby. Zdroje potřebné k výrobě se nazývají výrobní faktory...

3. Optimalizace kapitálové struktury

Optimalizace kapitálové struktury = nejefektivnější kapitálová struktura podle původu; optimalizace = složení z hlediska podílu cizího kapitálu; (minimalizace je něco jiného) Hodnocení investic – viz učebnice – důležité!!1. ..2. varianty (2 či více)3. odhad...

6. Přednáška – Solowův model ekonomického růstu

Solowův model ekonomického růstu Ek. Růst – dlouhodobě pozorované změny HDPr (aplikovatelné jak na pokles, tak i na růst HDPr) Proč se může hranice produkčních možností dlouhodobě měnit?V ekonomice se může zvyšovat produktivita výrobních...

Postup hodnocení efektivnosti investic

• Stanovení kapitálových výdajů na investici• Predikce budoucích peněžních toků (CF)• Stanovení nákladů na finanční kapitál• Výpočet současné hodnoty očekávaných příjmů (CF)• Aplikace metod hodnocení efektivnosti investic Stanovení kapitálových výdajů na investiciPořizovací cena DM...

4)TICHÉ SPOLEČENSTVÍ

• vklad tichého společníka• po skončení smlouvy o tichém společenství vrací podnikatel vklad tichému společníkovi• FO i PO, podílí se na podnikání a dostává část zisku vyplývající z jeho podílu 5)RIZIKOVÝ KAPITÁL• kapitál zaměřený...

Rentabilita vlastního kapitálu

informuje o výnosnosti kapitálu, vloženého do podniku jeho vlastníky.Je definována: rentabilita vlastního kapitálu = zisk po zdanění / vlastní jmění Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálHodnocení výnosnosti dlouhodobých zdrojů a to jak vlastních, tak cizích.rentabilita dlouhodobého...

Metody kalkulace

Kalkulace dělením – prostá – stupňovitá – s poměrovými číslyKalkulace přirážkováKalkulace ve sdružené výrobě – zůstatková (odečítací) metoda, rozčítací metoda, metoda kvantitativní výtěžKalkulace rozdílová (metoda standardních nákladů, metoda normová)RentabilitaProstřednictvím rentability hospodářské činnosti je hodnoceno...