Štítek: kapitál

Krátkodobá rovnováha na trhu kapitálu

Průsečík E křivek D a SSR představuje bod krátkodobé rovnováhy, ve kterém je při dané nabídce kapitálu a při dané funkci poptávky po kapitálu určena krátkodobá rovnovážná úroková míra (irE(SR)), která vyrovná nabídku s...

Nabídka na trhu peněžního kapitálu

– Nabídka na trhu kapitálu je určena výší a tvorbou úspor. – Úspory představují tu část disponibilního důchodu domácností, která nebyla vydána na spotřebu a byla nabídnuta na trhu kapitálu firmám k nákupu kapitálových...

Maximálního zisku firmy …

– Maximálního zisku firmy dosahují tehdy, jestliže příjem z mezního produktu (MRP) je stejný jako mezní náklad výrobního faktoru (MFC), tj. platí MRP = MFC (viz. následující obrázek). – Jedná-li se o dokonale konkurenční...

Ti, kdo spoří, …

– Ti, kdo spoří, nemívají vždy investiční příležitosti, a proto své úspory zapůjčují těm, kdo investiční příležitosti mají. Z toho plyne, že „akt investování“ a „akt spoření“ bývá většinou oddělen, a proto se vyvinul...

Trh kapitálových statků

– Vyrobené kapitálové statky mají povahu výrobního faktoru a prodávají se na trhu podobně jako jiné výrobky. Hovoříme o trhu kapitálových statků (jde o trh strojů, dřeva, cementu, lodí atd.). – Firmy nakupují kapitálové...

Investice do kapitálu …

– Investice do kapitálu vyžaduje obětování přítomné spotřeby v zájmu zvýšení budoucí potřeby. – Investici předchází spotřeba neboli úspory. Vztah mezi kapitálem a investicí * Kapitál je stav (budov, strojů, znalostí).* Investice je tok,...

TRH KAPITÁLU

TRH KAPITÁLU = trh reálných aktiv – souvisí s finančními trhy → finanční aktivaVýroba ( vznik ) kapitálových statků je spojen s omezováním přítomné spotřeby = odložená spotřeba = úspory ( přeměna ) úspory...

Bariéry mobility

2 ) lidský kapitál → investice prostřednictvím vzdělání a zvyšování odbornosti → vyšší celoživotní důchody ( mzdy ) motivují k základní investici 3) omezení vstupu → různá restriktivní opatření = příslušnost k odborům sdružení,...

Kapitál

Kapitál jsou statky, které byly vyrobeny s cílem podlet se na výrobě jiných statků ( souhrn fyzických položek )≠ kapitál finanční ( tj. finanční aktiva → obligace, akcie )→ výsledkem použití kapitálu je zisk...

Přírodní zdroje

Přírodní zdroje a) půda (zemědělství, stavební pozemky, zastavěné plochy…)b) nerostné bohatství (obchoduje se s ním na komunitních burzách, např. Londýn)c) přírodní síly 3.Kapitál = peníze, majetek, vkládáme na výrobu, aby vznikly větší hodnoty (akumuluje...