Štítek: dějiny ekonomie

Keynesiánská škola

• John Maynard Keynes• 1936 – Obecná teorie zaměstnanosti, úroků a peněz• R. Kahn, J. Robinsonová, R. Harrod, A. Hansen• zákon klesajícího sklonu ke spotřebě• úloha výdajů státních rozpočtů Neoklasická syntéza• J. R. Hicks,...

Neoklasická škola

• A. Marshall, A.C. Pigou, V. Pareto• zkoumání ekonomické rovnováhy• statický pohled Rakouská škola• C. Menger, E. Böhm-Bawerk, L. Mises, F. A. Hayek• teorie kapitálu a úroků• zkoumání spontaneity trhu• individuální svoboda• J. A....

Adam Smith

– Pojednání o podstatě a původu bohatství národů (1776)– ucelený systém politické ekonomie– ekonomický liberalismus– národní bohatství – souhrn individuálních hospodářství– hnací silou sledování vlastního zájmu– koncepce „neviditelné ruky“ – spontánní řád trhu– výhody...

V celých dějinách ekonomie lze rozeznat:

– matematickou větev– společenskou větev Merkantilisté• 16. a 17. století• národní bohatství ztotožněno s drahými kovy• zahraniční obchod chápán jako „hra s nulovým součtem“• prosazování politiky aktivní platební bilance Fyziokraté• Francie 18. století• kritika...

Význam merkantilismu:

Význam merkantilismu: Pragmatismus v oblasti obchodu a financí mění pohled pří hodnocení ekonomických jevů (kritériem je příliv peněz). Merkantilismus položil základ pro vydělení ekonomie z proudu filozofického myšlení jako samostatné vědy.Pro následné formování učení...

b) Nominalistická koncepce

b) nominalistická koncepce – peníze pouze symbolem, abstraktní počítací jednotka. Peníze především oběživem. 14. století je obdobím radikálního zlomu. Formuje se nový směr, který směřuje ke zrodu svobodného kapitalistického tržního hospodářství. Na tuto cestu...

Odmítavý postoj k půjčování peněz …

Odmítavý postoj k půjčování peněz na úrok vedlo ve 4.st. k zásahu proti lichvě (duchovní nesměli přijímat či platit úrok) a v 5.st. to bylo rozšířeno i na laiky.Myšlenky se pak dlouho neměnily, až...

Aristoteles

• Aristoteles – vznik peněz vyvozoval z rozvoje směny a pokud sloužily jako oběživo a usnadňovaly směnu, považoval je za jev přirozený. Jsou-li však použity peníze k „tvorbě“ peněz, např. lichva nebo obchod pro...

2. Ekonomie a její předmět

2.1 Východiska teoretického ekonomického myšlení • Historie jako samostatné vědní disciplíny je spojována s proměnami, kterými prošla společnost a hospodářství v 18. století. Vzniku ekonomie předcházel poměrně dlouhý proces formování ekonomického myšlení. I v...