Štítek: důchod

Osobní důchod

Osobní důchod= čistý ND – zisky firem – nepřímé daně – (důchody domácností) daně sociálního pojištění – úroky firem + transferové platby domácnostem = hrubý ukazatel Disponibilní důchod= osobní důchod – daně z osobních...

Národní důchod

národní důchod Makroekonomie studuje ekonomiky jako celku zkoumá: – úroveň celkového produktu národního hospodářství– tempa růstu NH– vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti– cenové hladiny– problematiku makroekonomické stabilizační hospodářské politiky – zahraničně ekonomické vztahy země Vývoj...

Zdroje nerovností v důchodech a měření těchto nerovností

6.7. Zdroje nerovností v důchodech a měření těchto nerovností 6.7.1. Nerovnost v pracovních důchodechPracovní důchody domácností závisí na množství práce, které domácnost prodá na trhu práce a mzdové sazbě. Cena práce je dána objektivně,...

Osobní důchod

Osobní důchod je celkový důchod, který získávají domácnosti. HNP – znehodnocení kapitálu– daně ze zisků podniků– všechny příspěvky na sociální a zdravotní pojištění– nepřímé daně zmenšené o subvence– tu část zisku podniků, co bývá...

Měření národního produktu a důchodu

9.1. Měření národního produktu a důchodu 9.1.1. Finální statkyKýe zjištění výstupu národního hospodářství sčítáme hodnotu tzv. finálních statků (výrobků a služeb ), nikoli hodnotu meziproduktů (statky které jsou dále zpracovány nebo spotřebovány ve výrobě...

Rovnovážný důchod

1.7. Rovnovážný důchod ( produkt )Celkové plánované výdaje (AE) jsou složeny ze spotřebních a investičních výdajů AE = C + I , z nichž část je autonomní (A=Ca+I) a část z indukovaných (cYD) AE=A+cYD....

Osobní důchod

1.1.1. Osobní důchodOsobní důchod je celkový důchod, který získávají domácnosti.HNP– znehodnocení kapitálu– nepřímé daně zmenšené o subvence– daně ze zisků podniků– všechny příspěvky na sociální a zdravotní pojištění– tu část zisku podniků, co bývá...

TEORIE DETERMINACE PRODUKTU – VÝDAJOVÝ MODEL S MULTIPLIKÁTOREM

1. TEORIE DETERMINACE PRODUKTU – VÝDAJOVÝ MODEL S MULTIPLIKÁTOREM1.1. Disponibilní důchod, spotřeba a úsporyHrubý národní produkt ( HNP ) představuje výsledek fungování výrobních faktorů ve vlastnictví rezidentů dané země. Čistý produkt získáme odečtením obnovovacích...

1.6. Skladba důchodů domácností

1.6. Skladba důchodů domácnostíCelkové důchody domácností (Y) lze rozdělit na:pracovní důchody: YL=w.L (L … počet hodin práce odpracovaných domácností, w … prům. hodinová mzdová sazba)důchody plynoucí z vlastnictví půdy a kapitálu: YA=I.A, YK=v.K (A...

Národní důchod

Národní důchod:– 80% národního důchodu tvoří dnes platy a mzdy spolu s výdělky osob vydělávajícími sami ne sebe.– ND získáme odečtením všech odpisů a nepřímých daní z podnikání HND: mzdy (W)+ renta(R) + čistý...