Štítek: důchod

Důchodová metoda

Důchodová metoda:– sečítá všechny důchody vyplácené firmami domácnostem Při měření důchodovou metodou je problém s duplicitami, pokud bychom mezi důchody započítávali i veškeré platby firmám za nákupy meziproduktů….Aby se tomu zabránilo zavedli statistikové metodu...

1.1.1. Osobní důchod

1.1.1. Osobní důchodOsobní důchod je celkový důchod, který získávají domácnosti.HNP– znehodnocení kapitálu– nepřímé daně zmenšené o subvence– daně ze zisků podniků– všechny příspěvky na sociální a zdravotní pojištění– tu část zisku podniků, co bývá...

1. TEORIE DETERMINACE PRODUKTU – VÝDAJOVÝ MODEL S MULTIPLIKÁTOREM

1.1. Disponibilní důchod, spotřeba a úsporyHrubý národní produkt ( HNP ) představuje výsledek fungování výrobních faktorů ve vlastnictví rezidentů dané země. Čistý produkt získáme odečtením obnovovacích investic od hrubého produktu.Hrubý domácí produkt ( HDP...

8.7. Protiinflační politika

8.7.1. Protiinflační politika orientovaná na agregátní poptávkutakový charakter měnové, fiskální, obchodní a kursové politiky, který nestimuluje růst AD při plné zaměstnanosti (L*), tzn. zabránit posunu křivky AD doprava nahoru při L*.snižování inflačních očekávání. To...

1.7. Rovnovážný důchod ( produkt )

1.7. Rovnovážný důchod ( produkt )Celkové plánované výdaje (AE) jsou složeny ze spotřebních a investičních výdajů AE = C + I , z nichž část je autonomní (A=Ca+I) a část z indukovaných (cYD) AE=A+cYD....

1. TEORIE DETERMINACE PRODUKTU – VÝDAJOVÝ MODEL S MULTIPLIKÁTOREM

1.1. Disponibilní důchod, spotřeba a úspory Hrubý národní produkt ( HNP ) představuje výsledek fungování výrobních faktorů ve vlastnictví rezidentů dané země. Čistý produkt získáme odečtením obnovovacích investic od hrubého produktu.Hrubý domácí produkt (...

Důchod

Osobní důchod 5) Sirotčí důchod GNP je vyšší než národní důchod, DALŠÍ MAKROEKONOMICKÉ AGREGÁTY TYPU DŮCHOD b) Starobní důchod před dosažením důchod. věku s objektivní podmínkou Hypotéza permanentního důchodu DRUHY DŮCHODŮ. , Rozdělení důchodu...