Štítek: ekonomie 3

Příklad 3:

Vliv fixních nákladů na cash flow – porovnáváme dvě rozdílné formy podnikání – supermarket a hotel. Údaje o jejich tržbách, nákladech a zisku jsou uvedeny v tabulce.Podnik Tržby Variabilní náklady Fixní náklady Zisk (ztráta)Období...

Příklad 2:

Vliv způsobu odpisování na cash flow – podnik pořídil investici za 10 000 €, z níž v dalších 5 letech bude mít příjem 2150 € ročně (pro zjednodušení abstrahujeme kromě odpisů od dalších nákladů...

Příklad 1:

Zisk versus cash flow – podnik vyfakturoval zboží za 2000 Kč, materiálové náklady byly 1400 Kč, odpisy 200 Kč. Odběratelé zaplatili hotově 60 % fakturované částky, zbytek zaplatí v příštím (2.) období. Za materiál...

Příjmy a výdaje představují …

– příjmy a výdaje představují trvalý peněžní tok – cash flow.– úkolem finančního managementu je zajistit nejen tvorbu zisku, ale i to, aby podnik měl v každém okamžiku dostatečný stav hotovosti Zisk versus cash...

Finanční řízení pracuje s hodnotovým …

– finanční řízení pracuje s hodnotovým modelem reálných procesů podniku. Pokud chce být ekonom úspěšný musí být ochoten se seznámit se základními technickými a obchodními problémy podniku, musí rozumět procesům, jejichž hodnotový model sleduje–...

4. Princip zohledňování rizika:

4. princip zohledňování rizika: koruna získaná s rizikem má menší hodnotu, než koruna bezriziková; stupeň rizika se obvykle zohledňuje úpravou diskontní sazby; ochrana vůči rizikům5. princip optimalizace kapitálové struktury: složitý problém, zpravidla platí zásada,...

5. Rozdělování zisku podniku …

5. rozdělování zisku podniku s ohledem na daňovou politiku státu a finanční cíle podniku6. systematické provádění finanční analýzy podniku s cílem hodnocení jeho finanční situace a jejího vývoje7. finanční plánování tvorby a užití interních...

Základní charakteristiky ekonomického okolí

– úroveň celkové ekonomické aktivity v rámci oboru, oblasti, státu (konjunktura, deprese)– finanční politika státu (daňové podmínky, dotační a celní politika. . .)– konkurenční prostředí (volný vstup na trh, monopolizace, kartelové dohody)– zákonné opatření...

Finanční řízení (management) podniku

– subjektivní ekonomická činnost zabývající se získáváním potřebného množství peněz a kapitálu z různých finančních zdrojů (financování), alokací peněz do různých forem nepeněžního majetku (investování) a rozdělováním zisku (dividendová politika) s cílem maximalizace tržní...

Forfaiting

– odkoupení střednědobých a dlouhodobých pohledávek spojených s prodejem investičních celků, dodávaných na dlouhodobý investiční úvěr– průběh obchodu dohoda – po realizaci odkoupení pohledávky, která má formu směnky, nebo dlužního úpisu s dlouhodobou splatností–...