Štítek: ekonomika

61) Právní ochrana zboží

Právní ochrana zboží Právní ochrana zboží vyplývá z ochrany průmyslového vlastnictví. Vztahuje se na vynálezy, užitné vzory, zlepšovací návrhy, průmyslové vzory a ochranné známky. Zásady právních vztahů mezi obchodními partnery upravuje souhrnně Obchodní zákoník....

60) Hodnocení a ochrana zboží

Hodnocení a ochrana zboží Zbožím označujeme výrobky, které lidé kupují k uspokojování svých potřeb. Vlastnosti, kterými jsou potřeby uspokojovány, nazýváme užitnými vlastnostmi. Vytvářejí se během výroby a jejich souhrn tvoří užitnou hodnotu zboží. Užitná...

59) Soukromoprávní základy (přepravní smlouva)

Soukromoprávní základy (přepravní smlouva) Mezinárodní dohody o přepravní smlouvě: 1) Dohoda z 19.5. 1980 o mezinárodní železniční dopravě – obsahuje společně platná určení, pro přepravu osob, zavazadel a zboží po železnici. 2) Dohoda z...

58) Základy a základní problémy ekonomiky dopravy

Základy a základní problémy ekonomiky dopravy Trhy jsou místa, kde se setkává nabídka s poptávkou, což platí i pro trhy dopravy. Výkony dopravy se produkují a spotřebovávají v prostoru mezi místem zdroje a místem...

57) Vývoj cestovního ruchu v Českých zemích

Vývoj cestovního ruchu v Českých zemích Cestovní ruch v Českých zemích se vyvíjel obdobně jako v ostatních částech západní a střední Evropy. Do první světové války byly České země součástí rakousko-uherské monarchie a vzhledem...

56) Vymezení cestovního ruchu

Vymezení cestovního ruchu Cestovní ruch je velmi často používaný termín, přičemž existují různá pojetí, která zařazují do jeho sféry velmi odlišné aktivity. Důvody a podmínky pro cestovní ruch a příčiny jeho rozvoje jsou z...

55) Cenová politika podniku

Cenová politika podniku Každý podnik si musí stanovit, jakou cenovou politiku bude na trhu uplatňovat Vychází přitom ze své podnikatelské filozofie a konkrétních podmínek, v nichž působí. Cenová politika zahrnuje určení: 1) Celkové úrovně...

54) Ceny

Ceny Aby lidé vytvořily větší množství dokonalejších statků a služeb, vznikla dělba práce.S ní je spojena směna, tj. výměna výsledků práce mezi jednotlivci a skupinami lidí. Při naturální směně se mezi sebou přímo směňovaly...

53) Tržní mechanizmus

Tržní mechanizmus Nazýváme jím komplikovaný systém neuvědomělé koordinace lidí, činností a firem prostřednictvím cen trhu. Trh = původně místo, které bylo určeno ke směně zboží za zboží. Místo, kde se střetává poptávka s nabídkou,místo,...

52) Základní ekonomické cíle

Základní ekonomické cíle Základním ekonom. cílem státu je hospodářský růst. Jedná se o proces, během kterého schopnost národního hospodářství vyrábět statky a poskytovat služby neustále stoupá. Co tuto schopnost ovlivňuje? Jsou to ekonomické zdroje...