Štítek: externality

Omezení suverenity spotřebitele

→ omezení suverenity spotřebitele = spotřebiteli se nedostává úplných a objektivních informací ( manipulace vkusu ) = zdrojem tržního selháníJe subjektivní nedostatek informací na straně spotřebitele osvěta, regulace,zdaňování, dotace, zákazy, různé formy ochrany spotřebitele...

Externality

Externality se objevují, když se soukromé náklady nebo přínosy nerovnají společenským požadavkům nebo přínosům. Externality pozitivní = dochází k nim, když činnost firmy přináší prospěch ostatním, aniž by za to platili Externality negativní =...

Charakteristiky smíšených statků

Charakteristiky smíšených statků: – množství spotřebované statku je dělitelné– spotřeba smíšeného statku není měřena skalárem, ale vektorem– kvalita poskytnuté služby je stejná pro všechny spotřebitele– kvalita smíšeného statku je vázána ke kvantitě jevem přetížení...

Externality

9.2.2. ExternalityČinnost, která kladně nebo záporně ovlivňuje jiné subjekty, aniž tyto subjekty za to musí platit nebo jsou odškodňovány. Externality vznikají tehdy, když se soukromé náklady nebo přínosy neshodují s náklady nebo přínosy celé...

1.2. Omezení důsledků tržních selhání

1.2. Omezení důsledků tržních selhání 1.2.1. Nedokonalá konkurence ( monopolní síla ) Firmy s dostatečnou monopolní silou vyrábějí menší objem produkce za vyšší ceny než v DK. Vznikají náklady mrtvé váhy a snižuje se...

Zásady vlády v oblastech (cíle)

– odstraňování monopolů, přerozdělování důchodů, starost o chudé,– stabilizační politika – odříznout vrcholy, lokální extrémy hospodářského cyklu, omezit nezaměstnanost, inflaci,– podpořit ekonomický růst, omezovat negativní externality, povzbudit výrobu– tedy makroekonomická stabilita, posilování koruny, ekonomický...

Externalita

Externality: Při hospodářských činnostech mnoha ekonomických subjektů vznikají pozitivní nebo negativní důsledky pro ostatní ekonomické subjekty, které trh neumí ocenit a tudíž je nedokáže regulovat. Tyto důsledky označujeme jako externality. Externalita = je jev,...

Tržní mechanizmus

Trh prodávajícíhoŠpatně fungující trh, prodávající či výrobce mají převahu a rozhodují o podmínkách, za jakých se na trhu bude prodávat. .. socialismus Trh kupujícíhoTrh s převahou nabídky nad poptávkou, firmy si konkurují => rosta...