Štítek: funkce ceny

10. CENY

CENY Metody stanovení ceny– 1. Hodnotový typ cenyo zisk se zahrnuje do ceny výrobků nebo služeb– 2. Nákladový typ cenyo cena vychází ze součtu nákladů spojených s výrobkem– 3. Výrobní typ cenyo vychází z...

Výnosy z rozsahu

• rostoucí• klesající• konstantní Formování trhu• dělba práce– rozvoj dělby práce je spjat s rozvojem trhu• peníze– zvláštní statek zprostředkovávající výměnu statků ostatních– všeobecný ekvivalent Trh• dobrovolná směna• směnná hodnota:– poměr směny jednotlivých druhu...

Funkce ceny:

– informační – kupujícím i prodávajícím – o potřebách, zálibách, výrobních možnostech. Systém přenosu cenových informací se zdokonaluje (současné komunikační zdroje). Na nedokonale konkurenčních trzích je oslabována funkce informací vlivem faktorů, působících proti utváření...

Zisk nebo ztráta firmy

Zisk nebo ztráta firmy na dokonale konkurenčním trhu je jen krátkodobý jev.Zisk může být vyvolán:– výrobce snížil náklady. Ale i ostatní výrobci v krátké chvíli zdokonalení zavedou. AC v odvětví klesne pod AR.– obdobná...

Funkce ceny

Funkce cenyregulační – vliv na chování příslušného subjektustimulační – stimulace zvyšování efektivnosti výroby, snižování N, nové technologiealokační (rozdělovací) – působí na rozdělování mater. a peněž. zdrojů v dané výroběracionalizační – nákladová problematika (snižování N)rozdělovací...

Pojetí ceny v TE

Základní principy TE – užitečnost – podtrhuje prioritní význam spotřeby jako konečného ověření účelnosti zhotovení výrobku a zpětné aktivní působení na výrobu – rovnováha – vyjadřuje předpoklad ekonomické stability – preference – motivují při...