Štítek: hospodářský cyklus

8) Podnik jako základní složka hospodářství

Podnik jako základní složka hospodářství Základní složkou hospodářství je podnik. Získané statky a služby nazýváme výkony podniku.Při své činnosti vynakládá výrobní činitele, jejichž spotřebu vyjádřenou v penězích označujeme jako náklady. Ze své činnosti získává...

2) Hospodářský cyklus, ekonomick

Hospodářský cyklus, ekonomick obecně h. c. = výkyvy v ekonomické aktivitě, doprovázené opakovaným kolísáním reálného produktu, zaměstnanosti, investic, zisků a jiných veličinv praxi – sledování pouze výkyvů reálného produktu krátkodobé kolísání – několikaměsíční po...

4. Přednáška – Teorie reálného hosp. cyklu (teorie RBC)

Teorie reálného hosp. cyklu (teorie RBC) – datace: od 80. let 20.st.– mladší „sestra“ peněžních modelů– mladší větev NKM– představitelé: Kydland, Prescott, Long, Ch. Plosser Obecné rysy RBC:– rozdíl v charakteristice impulsů, které už...

Hospodářský cyklus, agregátní poptávka a agregátní nabídka

hospodářský cyklus Typy hospodářských cyklů podle dělby trvání a příčin vzniku:(nejdůležitější roli hrají investice)– krátkodobé (Kichinovy cykly) – 3 roky – příčina vlnění je spojována se změnami cyklu zásob a rozpracované výroby)– střednědobé (Juglarovy...

ČTYŘI ZÁKLADNÍ FÁZE HOSPODÁŘSKÉHO CYKLU

ad 1.– konjunkturálně rozjeté hospodářství → překročení únosné míry převisu AS firmy nerozpoznají ad 2.– země přesáhne hranice nových produkčních možností → čerpání chybějících výrobních faktorů na dluh ze zahraničí → „přehřátí“ ekonomiky ad...

CYKLICKÝ VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ

CYKLICKÝ VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ (cykličnost se nedotýká jen národních ekonomik, ale často zasahuje světovou ekonomiku jako celek – velká hospodářská krize 1924 – 1933) Hospodářský cyklus je opakující se nesoulad mezi potenciálním produktem a skutečným...

Ekonomický růst, hospodářský cyklus

ekonomický růst, hospodářský cyklus Vývoj hospodářství s tržním a smíšeným ekonomickým systémem probíhá v cyklech, ekonomika se ALE nevrací k původní výkonnosti. základního kladného tempa růstu („trend tempa růstu“) z dlouhodobého hlediska roste reálný...

Druhy organizací

Druhy organizací 1) podle zaměření a způsobu hospodařenía) ziskové (výdělečné)b) neziskové (nevýdělečné) 2) podle vlastnictvía) soukroméb) družstevníc) státníd) církevníe) obcef) nadaceg) politické stranyh) zájmová sdružení 3) podle velikostia) nejmenšíb) maléc) středníd) velké 4) podle...