Štítek: institucioální ekonomie

Podnikatel

1) každá fyzická nebo právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku,2) FO nebo Po podnikající dle Živnostenského zákona nebo dle zvláštních předpisů,3) osoba provozující zemědělskou výrobu a jako taková je zapsaná v evidenci obce,4) i...

Podniková ekonomika

Předmětem podnikové ekonomiky je podnik jako institucionalizované podnikání.Podnik se nachází v okolí, které jej obklopuje. Okolí (odběratelé, dodavatelé, banky, obce, stát…) ovlivňuje a sám je jím ovlivňován. Podnik má své charakteristické rysy, vývoj, cíle...

Typy integrací

• Rutinní (návaznost jader technologie)• Integrace směrem k distribuci• Zpětná integrace Moderní korporace• Oddělení vlastnictví od řízení• Převoditelnost vlastnických práv• Omezené ručení vlastníků Formy moderní korporace• Unitární organizace– jedno centrum– Hranicí je komunikační přetížení•...

Limity firmy

• Rozšířený model – zavedeme úspory z rozsahu• k – index specifičnosti aktivit• B – byrokratické náklady interního ovládání• T – odpovídající tržní náklady• G = B(k) – T(k)• N – rozdíl nákl. fce...

Limity firmy

• Hranice mezi tržním a firemním řešením• Limitem firmy – faktorem pro vertikální integracifirmy – je specifičnost aktivit• Čím je činnost méně specifická – tím jevýhodnější řešení trhem• Externí dodavatelé sumarizují dodávky od vícezákazníků...

Ovlivňují alokaci zdrojů, …

• Ovlivňují alokaci zdrojů, složení výstupu,rozdělování důchodů• Vymezení vlast. práv zlepšuje očekávánívlastníků, snižuje nejistotu a vede k lepšíalokaci zdrojů.• Dělitelnost• Převoditelnost• VynutitelnostCoaseho teorém• Jsou-li vlastnická práva svobodně převoditelnáa jsou-li transakční náklady nulové, pak výchozírozdělení...

Instituce

• Jakékoli omezení, které utváří ekonomickéchování člověka• Formální instituce• Neformální instituce Transakce• Jakýkoli akt směny či transferu mezi účastníkysmluvního vztahu• Transakční náklady – náklady na provoz ek.systému (tření) Institucionální ekonomie• Zkoumá všechny náklady• Je...

Teorie podnikatelského objevování

• Účastnící trhu se potýkají s tím, že si nejsouvědomi strategických plánů ostatních– přílišný pesimizmus– přílišný optimizmu • Koncept konkurence v TPO obsahuje pouzejednu podmínku – svobodný vstup na trh Teorie podnikatelského objevování• Umožňuje...