Štítek: investice

Zásady ekonomického hodnocení výr. investic

Účinky a nároky realizované investice– přímé – vznikají přímo u uživatele– související – vznikají mimo uživatele, vyvolány v souvislosti s výstavbou a užíváním inv.– vyvolané – věcné a časové souvislosti s výstavbou investice– nepřímé...

Zásady ekonomického hodnocení výr. investic

Zásady ekonomického hodnocení výr. investic1. vyhodnocení účelu a potřebnosti investice2. vyhodnocení technickoekonomické úrovně výrobků u bud. provozu3. úvodní projekt – různé zaměnitelné varianty řešení4. výběr nejvýhodnější metody pomocí metody SROVNATELNÉ ekonomické efektivnosti5. komplexní zhodnocení...

Debata o vytlačování soukromých investic

Debata o vytlačování soukromých investicFiskální politika má vliv i na posun agregátní nabídky. Snížení daní může vyvolat dvě různé situace. V každém případě se zvýší příjmy domácností. Ale v prvním případě zvýšení daňových sazeb...

Debata o vytlačování soukromých investic

Debata o vytlačování soukromých investicFiskální politika má vliv i na posun agregátní nabídky. Snížení daní může vyvolat dvě různé situace. V každém případě se zvýší příjmy domácností. Ale v prvním případě zvýšení daňových sazeb...

Determinanty investic

1.5. Determinanty investicZbývající částí celkových plánovaných výdajů jsou v dvousektorovém výdajovém modelu hrubé soukromé domácí investiční výdaje ( I ), které jsou tvořeny výdaji na nákup fixního kapitálu a na zvýšení zásob.Předpokládáme, že investiční...

Dvousektorový model: spotřeba a investice

1.2. Dvousektorový model: spotřeba a investiceTento model ( + třísektorový i čtyřsektorový ) se také nazývá Keynesiánský výdajový model, model s linií 45o, model s multiplikátorem.Předpokládá se existence pouze dvou subjektů – domácnosti a...

Cíle, struktura a instituce Evropské unie

Cíle :Společenství má za cíl, zavedením společného trhu a hospodářské a měnové unie, uskutečňováním společných politik v celém společenství : vyvážené rozvíjení ekonomických činností, udržitelný a neinflační hospodářský růst respektující životní prostředí, sbližování hospodářské...

1.5. Determinanty investic

1.5. Determinanty investicZbývající částí celkových plánovaných výdajů jsou v dvousektorovém výdajovém modelu hrubé soukromé domácí investiční výdaje ( I ), které jsou tvořeny výdaji na nákup fixního kapitálu a na zvýšení zásob.Předpokládáme, že investiční...

1.7. Rovnovážný důchod ( produkt )

1.7. Rovnovážný důchod ( produkt )Celkové plánované výdaje (AE) jsou složeny ze spotřebních a investičních výdajů AE = C + I , z nichž část je autonomní (A=Ca+I) a část z indukovaných (cYD) AE=A+cYD....

1.4. Mezní sklon ke spotřebě a k úsporám

1.4. Mezní sklon ke spotřebě a k úsporámMezní sklon ke spotřebě ( MPC, taky c ) je ta část dodatečného disponibilního důchodu, kterou by domácnost vynaložila na dodatečnou spotřebu . Průměrný sklon ke spotřebě...