Štítek: investování

B. OBLAST INVESTOVÁNÍ

Nabytí hmotného investičního majetku –Nabytí nehmotného investičního majetku –Nabytí finančních investic –Výnosy z prodeje hmot.investičního majetku +Výnosy z prodeje finančních investic +Inkaso pohledávek z komplexního pronájmu +Úhrada závazků ke komplexnímu pronájmu – . C....

Faktor času:

– peněžní jednotka vyplacená nebo přijatá v různých časových okamžicích má rozdílnou hodnotu; dnešní koruna je cennější než koruna získaná později, neboť tu, kterou máme dnes, můžeme investovat tak, aby nám přinesla úrok. Je...

Kolektivní investování

Kolektivní investováníPrincip kolektivismu je uplatňován např. v pojišťovnách nebo i u zdrav. pojištění.Služby fin. institucí (k nimž patří např. Investiční spol. a Investiční fondy) se zaměřují na shromažďování peněžních prostředků (peněz) veřejnosti (fyz. i...

Kolektivní investování

Kolektivní investováníPrincip kolektivismu je uplatňován např. v pojišťovnách nebo i u zdrav. pojištění.Služby fin. institucí (k nimž patří např. Investiční spol. a Investiční fondy) se zaměřují na shromažďování peněžních prostředků (peněz) veřejnosti (fyz. i...

Kolektivní investování

Kolektivní investování= investování s fondem (tzn. že investor skládá své prostředky do portfolia určitého fondu), investor tak využívá služeb inv. spol.– výhody:1) rozložení rizika2) nižší pravděpodobnost ztráty3) využití znalostí a zkušeností prostředníka4) časová nenáročnost5)...