Štítek: mikroekonomoie

V obou případech kolektivní akce …

V obou případech kolektivní akce (činnost vlády) nezvyšuje ekonomickou efektivnost, negativné ovlivňuje rozdělení důchodů apod., tj. její působení není z hlediska tržní ekonomiky pozitivní. – Stát svou činností může chtít zlepšit působení tržní ekonomiky,...

Efektivní alokace zdrojů …

– Efektivní alokace zdrojů se může dostat do konfliktu s ostatními cíli společnosti. – Stát v tomto případě může ochraňovat hodnotový systém společnosti, avšak to může přinést případné negativní účinky na efektivní alokaci hospodářských...

Mikroekonomická politika a zásahy státu do cen

Mikroekonomická politika – Stát svými opatřeními působí na chování mikroekonomických subjektů (tj. spotřebitelů a firem). Mění podmínky za nichž probíhá rozhodování těchto subjektů a ovlivňuje tak rovnováhu na jednotlivých dílčích trzích i všeobecnou tržní...

Historický vývoj mikroekonomie

– Slovo ekonomika pochází z řečtiny, přesněji jde o „přepis“ názvu díla Oikonomikos řeckého učence Xenofóna (430 – 355 př.n.l.). Toto dílo obsahuje rady jak vést domácí hospodářství.– První mikroekonomické úvahy lze vysledovat v...

Vymezení pojmu mikroekonomie

Mikroekonomie zkoumá a analyzuje chování dílčích ekonomických subjektů: jednotlivců, domácností a firem, stav a vývoj jednotlivých trhů (výrobků a služeb, primárních výrobních faktorů). Hledá odpověď na otázky: – jak se utváří cena na trhu...

Mimoekonomická selhání

* mimoekonomická selhání = volné trhy nezaručují, že důchod a spotřeba nutně připadnou těm, co si to nejvíce potřebují nebo zasluhují = zdroje tržního selhání je „neutrálnost“ k faktorům „nespravedlnosti“ ( náhoda ) progresivní...

MIKROEKONOMIE

MIKROEKONOMIE – analyzuje chování dílčích ( malých ) ekonomických subjektů ( jednotlivců, domácností, firem, trhů ), tj. studuje chování jednotlivých prvků ekonomického systému. – odpovídá na otázky, na které si musí odpovědět dílčí ekonomický...

1. ÚLOHA VLÁDY V EKONOMICE – MIKROEKONOMICKÉ PROBLÉMY

1.1. Hlavní funkce vládySnižuje svými opatřeními negativní důsledky tržních selhání. Využívá mimoekonomické prostředky. Přijatá opatření mají pro tržní subjekty závazný charakter a stát si sankcemi zajišťuje jejich dodržování. Mikroekonomické politiky:• omezení důsledků tržních selhání...

Maximalizace užitku

Ekonomický subjekt se rozhoduje racionálně tehdy, hledá-li maximální uspokojení ( užitek) v prostoru přípustných kombinací ekonomických statků. V tržní ekonomice je pro chování subjektů rozhodující vlastní zájem, tj uspokojování jejich vlastních potřeb => maximalizace...