Štítek: mikroekonomoie

3) Teorie poptávky, odvození poptávky a determinanty poptávky

Mikroekonomie 3. Teorie poptávky, odvození poptávky a determinanty poptávky• Individuální poptávka• Tržní poptávka – součet poptávek jednotlivých tržních subjektůIndividuální poptávka po určitém statku závisí na následujících faktorech:• Ceně tohoto statku• Cenách ostatních statků• Důchodu...

2) Rovnováha spotřebitele, přebytek spotřebitele

Mikroekonomie 2. Rovnováha spotřebitele, přebytek spotřebitele Optimum spotřebiteleKardinalistický přístup:• Optimální množství jednoho statku je takové, pro které se mezní užitek rovná ceně (MUX = PX)• Optimální kombinace dvou statků je taková, pro kterou platí...

1) Mikroekonomie – Teorie spotřebitele

Mikroekonomie 1. Teorie spotřebitele – základní východiska, teoretické přístupy (ordinální, kardinální verze)Racionálně jednající spotřebitel maximalizuje užitek. Ve svém rozhodování je omezen svým důchodem. Užitek plyne z preferencí spotřebitele.Rozhodování spotřebitele je volba takového spotřebního koše,...

Mikroekonomie

se zabývá chování jednotlivců (v domácnostech a firmách) a skýtá tak fundaci i pro makroekonomické vztahy a agregátní veličiny Metodologický individualismus jako základ ekonomiese zabývá chováním jednotlivců (v domácnostech a firmách) a skýtá tak...

MIKROEKONOMIE – CÍL ZKOUMÁNÍ, VZTAH K MAKROEKONOMII …

MIKROEKONOMIE – CÍL ZKOUMÁNÍ, VZTAH K MAKROEKONOMII A MANAŽERSKÉ EKONOMICE Ekonomie• Věda (?) pojednávající o hospodářském chování člověka a tržním procesu• Řadí se ke společenským disciplínám• Není jednotná teorie, ale několik proudů• Hlavní učebnicový...

2.4 Metody ekonomie

Dva přístupy pojetí ekonomie podle předmětu:a) Pozitivní ekonomie – popisná stránka hospodářství, zjišťování fakt (jaká je struktura výdajů domácností) – výroky schopné verifikace. Popisuje hospodářství jaké je, jaké zákonitosti v něm působí.b) Normativní ekonomie...

Skupina nástrojů k prosazení záměrů mikroekonomické politiky

– Daně– Cenová regulace– Státní vlastnictví– Státní regulace, např. v oblasti sektoru veřejně prospěšných služeb, v dopravě a na finančních trzích a rovněž v oblasti zahraničního obchodu.– Antimonopolní politika zakazující určité druhy konkurenčního chování...