Štítek: mikroekonomoie

39) Základní ekonomické pojmy

Základní ekonomické pojmy Ekonomie je věda o nejobecnějších souvislostech v ek. Životě společnosti, viděných v jejich celku. Děli se na : 1) Mikroekonomie – popisuje chování subjektů na trzích. 2) Makroekonomie – zabývá se...

25) Efektivnost a spravedlnost

Mikroekonomie 25. Efektivnost a spravedlnost. Vliv státu na efektivnost tržního mechanismu z pohledu jednotlivých ekonomických škol. (Keynesiánci a soudobé neokonzervativní školy). Ani v případě dokonale konkurenčního modelu není jisté, že efektivní situace bude společensky...

24) Veřejný sektor

Mikroekonomie 24. Veřejný sektor. Příčiny existence, poptávka po veřejných statcích, rovnováha ve veřejném sektoru, efektivní zabezpečování veřejných statků. Veřejným sektorem rozumíme tu oblast společenské reality, která se nachází ve veřejném vlastnictví. Veřejný sektor je...

23) Selhání trhu (externality, veřejné statky)

Mikroekonomie 23. Selhání trhu (externality, veřejné statky) Nedokonalá konkurence (monopolní síla)Cena zboží je vyšší než mezní příjem. Pokud je zboží X vyráběno v monopolních podmínkách a zboží Y v podmínkách dokonale konkurenčních, platí pro...

22) Všeobecná rovnováha

Mikroekonomie 22. Všeobecná rovnováha Analýza všeobecné (celkové) rovnováhy konstruuje model ekonomiky odrážející vzájemnou propojenost jednotlivých trhů.Předpoklady modelu všeobecné rovnováhy:1. Existují jen dva lidé tvořící společnost – A a E2. Existují pouze dva statky –...

19) Monopolistická konkurence a její specifika (Chamberlinův model).

Mikroekonomie 19. Monopolistická konkurence a její specifika (Chamberlinův model). Monopolistický trh je charakterizován následujícími znaky:• Velký počet výrobců, jejichž výrobky jsou velmi blízkými substituty. Činnost firmy je na chování ostatních firem nezávislá.• Diferenciace produktu...