Štítek: nedokonalá konkurence

Nedokonalá konkurence

• jakákoli monopolní síla umožňující určování ceny• poptávka nenalézá ekvivalent na dané možnosti výrobní technologie• zdroje nejsou efektivně rozmisťovány (z pohledu „celospolečenské efektivnosti“ Externality• efekt přelévání• výroba či spotřeba jednoho subjektu způsobuje nezamýšlené náklady...

Individuální poptávka po produkci jedné firmy v NK

Příčiny nedokonalé konkurence• nákladové podmínky (úspory z rozsahu) Bariéry konkurence• státní zásahy (státní monopol)• právní restrikce (ochranné známky, patenty)• vlastnictví klíčového výrobního faktoru• diferenciace produktu• omezené informace Rovnováha NK firmy• zisk = TR –...

Velmi krátké období

Krátké období Dlouhé období Rovnováha• změna poptávky a nabídky• pavučiny Nedokonalá konkurence• není-li splněn alespoň jeden z předpokladů dokonalé konkurence• monopol• oligopol• monopolistická konkurence Nedokonalá konkurence• existence diferencovaného produktu →• firma může ovlivňovat cenu

9.5 Neefektivnost nedokonale konkurenčních trhů

Ve všech tržních strukturách nedokonale konkurenčního trhu dochází k projevům neefektivnosti (výrobní i alokační).Efektivnost výrobní – trh nutí výrobce k tomu, aby vyráběli rozsah produkce, při kterém jsou minimalizovány náklady na jednotku produkce.Alokační efektivnost...

9. Rovnováha na trzích nedokonalé konkurence

9.1 Rovnováha výrobce v postavení monopoluCelkový objem nabídky. Výsada, o kterou se monopol opírá, vytváří výhodné předpoklady pro maximalizaci rozdílu mezi celkovým příjmem a celkovými náklady→ trvalé ziskové zvýhodnění. Monopolní firma využívá překážek vstupu...

Jelikož je cena vůči nim objektivní …

Jelikož je cena vůči nim objektivní (nezměnitelná), usiluje o maximalizaci zisku→ musí snižovat náklady (forma cenové konkurence), hledá účinnější využití výrobních faktorů, jimiž disponuje. Dokonalá konkurence je cestou úspor, zdokonalování a hospodářského pokroku. Je...

Ad b) Na daném trhu existuje několik …

Ad b) Na daném trhu existuje několik málo výrobců, nabízejících rozhodující objem zboží, jedná se o situaci příznivou pro vznik oligopolu. V tomto případě se náklady firem, snažící se zvyšováním objemu produkce o získání...

Příčiny vzniku nedokonale konkurenčního prostředí

– Jedním z velmi významných předpokladů vzniku nedokonale konkurenčního prostředí je:* rozdílná ekonomická síla jednotlivých výrobců v důsledku koncentrace* odlišné nákladové a poptávkové podmínky jednotlivých odvětví (minimální rozsah efektivní výroby jednoho výrobce je velký)*...

Nedokonalá konkurence

– Příklad nám ukazuje dvě důležité skutečnosti: a) na nedokonale konkurenčních trzích firmy „tvoří svou cenu“, přesněji, že „hledají svou cenu“ (na dokonalém trhu firma přijímá cenu – „Price Taker“ – a pouze této...