Štítek: nedokonalá konkurence

Vznik nedokonalé konkurence, charakteristika tržních struktur

4.1. Vznik nedokonalé konkurence, charakteristika tržních strukturFirma vyrábí diferencovaný produkt nebo výrazný podíl produkce, může ovlivnit tržní cenu. Nedokonalá konkurence je trhem, kde existuje alespoň jeden prodávající ( firma ), který může ovlivnit tržní...

Konkurence

Konkurence1. dokonalá – ideální teoretický stav, v praxi neexistuje, předpokládá rovné podmínky všech účastníků na trhu, 2. nedokonalá – nerovné podmínky účastníků na trhu, běžnéa) monopol – výsadní právo jednoho subjektu vůči druhému, diktuje...

1.2. Omezení důsledků tržních selhání

1.2. Omezení důsledků tržních selhání 1.2.1. Nedokonalá konkurence ( monopolní síla ) Firmy s dostatečnou monopolní silou vyrábějí menší objem produkce za vyšší ceny než v DK. Vznikají náklady mrtvé váhy a snižuje se...

Rovnováha firmy za nedokonalé konkurence

Rovnováha firmy za nedokonalé konkurencePlatí v DK i v NDK: • zisk je rozdílem mezi celkovými příjmy a celkovými náklady• zisk je maximální při takovém objemu, kdy je největší rozdíl mezi TR a TC...

1. Vznik nedokonalé konkurence

1.1. Vznik nedokonalé konkurence, charakteristika tržních strukturFirma vyrábí diferencovaný produkt nebo výrazný podíl produkce, může ovlivnit tržní cenu. Nedokonalá konkurence je trhem, kde existuje alespoň jeden prodávající ( firma ), který může ovlivnit tržní...

Charakteristika nedokonalé konkurence

Charakteristika nedokonalé konkurence – firma vyrábí většinou diferencovaný produkt, případně výrazný podíl produkce daného trhu. Z toho vyplývá, že firma může ovlivnit tržní cenu daného výrobku, přičemž míra ovlivnění závisí na formě konkurence. Nedokonalá...

Nedokonalá konkurence

Firma vyrábí většinou diferencovaný produkt, případně výrazný podíl produkce daného trhu. Z toho vyplývá, že firma může ovlivnit tržní cenu daného výrobku, přičemž míra ovlivnění závisí na formě konkurence. Nedokonalá konkurence je tedy trh,...

1.4.2. Oligopol s dominantní firmou

1.4.2. Oligopol s dominantní firmouVzniká tam, kde je pro silnou firmu výhodné přenechat část trhu slabším konkurentům. Ve větší části trhu, kterou si ponechá, se oligopolní firma chová jako monopol. Menší firmy respektují cenu...

1.3. Úplný monopol (rovnováha, důsledky existence, regulace monopolu)

1.3. Úplný monopol (rovnováha, důsledky existence, regulace monopolu)Protipólem k DK – existuje jen jeden výrobce v odvětví, diferenciace produktu, bariéry vstupu jiných firem do odvětví.Individuální poptávková křivka splývá s tržní poptávkovou křivkou.Rovnováha monopolu –...

1.1.4. Charakteristika nedokonalé konkurence

1.1.4. Charakteristika nedokonalé konkurenceNa rozdíl od dokonalé konkurence ve které platí:• Velký počet výrobců• Homogenní produkt• Nemožnost jednoho výrobce ovlivnit cenu• Absolutně volný vstup/výstup do a z odvětvíTyto podmínky v nedokonalé konkurence splněny nejsouVždy...