Štítek: nezaměstnanost

12) Nezaměstnanost

Nezaměstnanost Přináší mnoho negativních sociálních důsledků v podobě poklesu životní úrovně nezaměstnaného a jeho rodiny. Nepříjemnou stránkou je také ztráta kvalifikace a tím i možnosti opětovně najít zaměstnání. Zvláštní význam má nezaměstnanost u mládeže,...

w* – vyšší mzdová hladina.

Méně zaměstnaných než při volných mzdách. Vzniká přebytek nabídky – ti, co jsou ochotni při této mzdové hladině pracovat, ale neexistuje pro ně pracovní příležitost. w*A – zaměstnaníAB – nedobrovolná nezaměstnanost.BC – nejsou ochotni...

Tři typy nezaměstnanosti:

– frikční nezaměstnanost – vzniká z neustálého pohybu lidí mezi místy či pracovními příležitostmi. Hraje zde roli i nedostatečná informovanost o nabídce volných pozic.– strukturální nezaměstnanost – nabídka není v souladu s poptávkou po...

Ukazatelé míry nezaměstnanosti

– Výběrové šetření pracovních sil provádí v ČR Český statistický úřad (ČSU) a používá metodiku ILO. – Shodnou metodika využívá i Eurostat (Evropský statistický úřad), proto je možno v rámci EU porovnávat míru nezaměstnanosti...

Registrovaná nezaměstnanost

– Ukazatel míry nezaměstnanosti využívající, tzv. registrovanou nezaměstnanost lze zkonstruovat: Uu = —- * 100 Lkde: U – počet registrovaných nezaměstnaných na úřadě práce L – počet pracovních sil u – míra nezaměstnanosti (umemployment...

Počet lidí (LB), …

– Počet lidí (LB), kteří chtějí pracovat za minimální mzdu (wm), převyšuje počet pracovníků, které jsou zaměstnavatelé ochotni zaměstnat (LA). To vede k nezaměstnanosti LB – LA, která odpovídá délce úsečky AB. Ukazatelé míry...

Nezaměstnanost

Nyní si pro analýzu dopadu migrace zvolíme jiný předpoklad a to, že imigranti jsou také organizování v zaměstnaneckých institucích. V tomto případě by došlo k posunu obou křivek – tedy S i SC doprava,...

Nezaměstnanost

Dochází k vyjednávání mezi odbory a firmami o mzdách. Výsledek najdeme v průsečíku poptávky po práci D a nabídky práce odborů SC, my jsme si tuto výši mzdy označili jako w0. Při této výši...