Štítek: podnikání

27) Podnik a podnikání

Podnik a podnikání Cílem podnikání je zhodnocení vloženého kapitálu tj. dosažení zisku. Za výrobky a služby musí být získáno na trhu více peněz, než kolik jich bylo do činnosti vloženo. Tento získaný rozdíl představuje...

7) Podnik a podnikání

Podnik a podnikání Cílem podnikání je zhodnocení vloženého kapitálu tj. dosažení zisku.Za výrobky a služby musí být získáno na trhu více peněz, než kolik jich bylo do činnosti vloženo. Tento získaný rozdíl představuje podnikatelský...

Charakteristika základních právních forem podnikání

1. RUČENÍŽivnostník, FO – neomezeně, ale neexistuje žádný předpis o minimální výši záručního kapitálu Pozn.: zde si nikdo nebude připravovat plánovitě krachv. o. s. – ručí neomezeně celým svým os. majetkem Pozn: zde si...

Podle předmětu podnikání se živnosti dělí na:

• Obchodní• Výrobní• Poskytující služby Kritéria pro vymezení dělení podniků• obchodní firma• počtem zakladatelů,• způsobem přebírání rizika a rozdělování zisku,• rozsahem ručení za závazky podniku,• způsobem řízení podniku,• způsobem vytváření základního kapitálu,• možností získání...

Podnikání dle Živnostenského zákona

Živnost je podnikání, na které je vyžadováno živnostenské oprávnění. Živnostenský list musí mít jak fyzická, tak právnická osoba podnikající dle Živnostenskéhozákona nebo dle zvláštních předpisů, Rozdělení živnostíZ hlediska průkazu odborné způsobilosti:• Ohlašovací – smějí...

Podnikatel

1) každá fyzická nebo právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku,2) FO nebo Po podnikající dle Živnostenského zákona nebo dle zvláštních předpisů,3) osoba provozující zemědělskou výrobu a jako taková je zapsaná v evidenci obce,4) i...

Podniková ekonomika

Předmětem podnikové ekonomiky je podnik jako institucionalizované podnikání.Podnik se nachází v okolí, které jej obklopuje. Okolí (odběratelé, dodavatelé, banky, obce, stát…) ovlivňuje a sám je jím ovlivňován. Podnik má své charakteristické rysy, vývoj, cíle...

Teorie podnikatelského objevování

• Podnik. objevování vykonává neustálý tlakna trhy a vyvolává tendence , které trhyv každém okamžiku zbavují nerovnovážnýchsituací• Podnik. úspěch (neúspěch) je tvořenneohrožeností, nutkáním a předtuchou– to ale neumožňuje systematicky vylíčit sleddeterminovaných událostí (tedy utvořit...

L. v. Mises

• „V každé skutečné a živoucí ekonomice jekaždý její účastník vždy podnikatelema spekulantem“Teorie podnikatelského objevování• Jedinec při provádění nějaké činnosti zároveňutváří své preference• Objevení ziskové příležitosti znamenáobjevení nějaké anomálie• Lidské konání je objevování Teorie...

Teorie podnikatelského objevování

• Vysvětluje tržní jevy na základě rozhodovánípodnikatelů– V podmínkách nerovnováhy na trhu– Způsobují ∆ ceny a množství na trhu– Tento proces je poháněn dynamickou konkurencí• Úspěch TK je dán tendencí nahrazovat méněefektivní podnik. činnost...