Štítek: podniková strategie

Bankovní aval

– směnečný aval = banka podepíše směnku (jako ručitel) za osobu, za kterou převzala ručení– záruční listina = např. Bidbond – banka vystavuje záruku za nabídku např. v tendrovém řízení, nesplní-li její klient dodávku...

b) Krátkodobé bankovní úvěry:

• kontokorentní úvěry – základem je existence bankovního účtu (žirokonta, kontokorentního účtu); vždy za určité období (měsíc, čtvrtletí) dochází k porovnání příjmů a výdajů, které se na účtu uskutečnily a banka dané saldo klientovi...

K základním znakům …

– k základním znakům dodavatelského úvěru patří:• vyplývá z podmínek trhu (trh kupujícího), dosažitelný bez velkých formalit, bez systematického ověřování bonity, zajištění probíhá zpravidla pouze výhradou vlastnictví• jedná se o obchodní úvěr, protože je...

Vybrané aspekty dluhového financování

– schéma hodnocení různých forem dluhového financování ze strany podniku Kritérium Forma dluhového financování– náklady– časový rámec vzniku fixních nákladů– rychlost opatření– poskytnutí záruk– délka splatnosti úvěru– možnosti výpovědi– formality Formy krátkodobého dluhového financovánía)...

Podkladová aktivita

Podkladová aktivita RatingAAA až AA- A+ až A- BAA+ až B- BA+ až B- méně než B- bez ratinguzemě 0 % 20 % 50 % 100 % 150 % 100 %**)banky 20 % 50...

V roce 1998 se členské …

– v roce 1998 se členské instituce dohodly na tzv. BASEL I. (Basel Capital Accord), tato pravidla byla inovovány do podoby BASEL II. (New Basel Capital Accord) (účinnost plánována od roku2006) cílem je vytvoření...

Kvalita managementu

• kvalita managementu• výnosová situace, finanční stabilita• prognóza vývoje výnosové a finanční situace, srovnání s oborovými hodnotami• existence konta, historie obchodních vztahů, rozsah obchodních vztahů• právní forma, ručení ze strany společníků, půjčky poskytnuté ze...

Finanční plán jako nástroj predikce

– při zakládání nového podnikatelského subjektu – na základě podnikatelského plánu• metody vycházející z analýzy obchodního spojení (např. analýza pohybů na bankovních účtech)– banka disponuje informací, jak si podnikatelský subjekt vede (zůstatek na BÚ...

Dluhové financování

Ověřování bonity (úvěruschopnosti)– z hlediska podnikatelského subjektu – žadatele o úvěr – ovlivňují volbu dluhového financování dva klíčové faktory:• positivní posouzení podniku v rámci bonitního šetření ze strany poskytovatele úvěru a s tímto přímo...

Dimense Venture Capital:

princip VC – existují určití investoři, kteří hledají sice rizikové, ale v budoucnosti velmi výnosné investice (nové technologie, materiály, IT, biotechnologie apod.)– podílový kapitál v případě zakládání nového podniku – oblasti inovativních technologií v...