Štítek: poptávka

6. Příčiny inflace

6. Příčiny inflace a jednotlivé její formy, důsledky -vývoj cenové hladiny měříme pomocí implicitního cenového deflátoru a explicitních cenových indexů -úroveň cenové hladiny závisí : přímo úměrně na množství peněz v ekonomice a rychlosti...

5. Trh práce

5. Trh práce z mikroekonomického hlediska příčiny nezaměstnanosti, její jednotlivé formy a důsledky. Trh prácePráci lze chápat jako jeden z výrobních faktor, případně jeden ze statků charakterizovaným tržními kategoriemi (tj. cena, poptávka, nabídka). Současně...

53) Tržní mechanizmus

Tržní mechanizmus Nazýváme jím komplikovaný systém neuvědomělé koordinace lidí, činností a firem prostřednictvím cen trhu. Trh = původně místo, které bylo určeno ke směně zboží za zboží. Místo, kde se střetává poptávka s nabídkou,místo,...

32) Peníze

Peníze Je to prostředek směny zboží a služeb za uznávanou jednotku, ve které jsou vyjadřovány ceny. Nejprve byly tzv.: 1) Zbožové peníze (drahé kovy, zlato) 2) Papírové peníze 3) Kovové mince 4) Bankovní peníze...

5) Kupní smlouvy

Kupní smlouvy Smlouva je ujednání dvou nebo více stran o vzájemných právech a povinnostech. Kupní smlouva je prohlášenísouhlasné vůle mezi prodávajícím a kupujícím o dodávce zboží za peníze. Aby vznikla kupní smlouva, musí být...

24) Veřejný sektor

Mikroekonomie 24. Veřejný sektor. Příčiny existence, poptávka po veřejných statcích, rovnováha ve veřejném sektoru, efektivní zabezpečování veřejných statků. Veřejným sektorem rozumíme tu oblast společenské reality, která se nachází ve veřejném vlastnictví. Veřejný sektor je...

3) Teorie poptávky, odvození poptávky a determinanty poptávky

Mikroekonomie 3. Teorie poptávky, odvození poptávky a determinanty poptávky• Individuální poptávka• Tržní poptávka – součet poptávek jednotlivých tržních subjektůIndividuální poptávka po určitém statku závisí na následujících faktorech:• Ceně tohoto statku• Cenách ostatních statků• Důchodu...