Štítek: prodej

Činnosti prodeje:

plán prodeje, příjem zakázek, kontakt se zákazníky, analýza prodeje, vlastní distribuce, řízení zásob hotových výrobků, skladování zásob hotových výrobků, balení, vypr. podkladů pro fakturaci Obchodní plán – základním nástrojem pro řízení odbytu – sestavuje...

Kontakt se zákazníky

– má za cíl upozornit spotřebitele a potencionální odběratele na vyráběné zboží, zejména zdůraznit jejich odlišnost od konkurence, kvalitu, dosažitelnost a cenu. Nejčastější formou je reklama prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků nebo různých poutačů.– zákazníci...

Do procesu prodeje spadá …

– do procesu prodeje spadá celá řada dalších, pro podnik nezbytných činností, ke kterým patří:o příjem zakázeko kontakt se zákazníkyo distribuceo řízení zásob hotových výrobkůo skladování zásob hotových výrobkůo balenío vypracování podkladů pro fakturaci...

Marketing

– marketing – zjišťování potřeb trhu a hledání cesty, jak je zajistit. Postupné kroky marketingu:o posouzení, jak se jednotlivé výrobky podílejí na obratu, zisku, cash flow a jaká je skladba zákazníkůo sestavení tržní prognózy,...

Metoda Just-in-Time

Metoda Just-in-Time – cílem této metody je, aby odběratel nemusel udržovat prakticky žádnou zásobu. Předpokladem této metody je: – zavedení přísné kontroly kvality u dodavatele – dodržování režimu pravidelných a spolehlivých dodávek – vytvoření...

Publicita, Osobní prodej

Publicita= představuje hodnocení nezávislých osob a institucí, nejde o informace placené výrobcem. Na rozdíl od reklamy je důvěryhodnější.Nástroje publicity:1) Televize, rozhlas, tiskKteré z vlastního podnětu informují veřejnost.2) Výroční správy firemO hospodaření.3) Sponzorská činnostPodnik se...

Podpora prodeje

Podpora prodeje1. Podpora prodeje spotřebitele – zaměřuje se na spotřebitele, zajišťuje výhody pro spotřebitele a má tyto nástroje:a) kupony – emituje výrobce zboží a spotřebitel je uplatňuje v prodejně. Maloobchodníkovi je výrobce v určitých...

Stimulování prodeje (promotion)

Stimulování prodeje (promotion)= ovlivňování se uskutečňuje pouze při zajištění komunikace mezi výrobcem a spotřebitelem.– náplní propagace: pravidlo A. I. D. A.A Attention (pozornost)Upoutáme např. plakátem, obalem, …I Interest (zájem)Užitkem může být uspořený čas, odstranění...

Maloobchod

MaloobchodPatří sem specializované prodejny.Jsou rozšířeny více u nepotravinářského sortimentu. Zákazníkům nabízejí úzký sortiment zboží prodávaný ve velké hloubce. Zaměřují se např. na prodej oděvů, sportovních potřeb, elektrotechniky, nábytku. Prodejny se zbožím denní potřebyReprezentují menší...

Cesty prodeje (place)

Cesty prodeje (place)Prodejní cesta představuje souhrn prostředků a zprostředkovatelských článků, jejichž prostřednictvím přechází zboží od výrobce k zákazníkovi. Prodejní cesta funguje jako systém, který umožňuje plynulý fyzický tok zboží, jeho vlastnických práv, informací, stimulování...