Štítek: prodej

Cesty prodeje (place)

Cesty prodeje (place)Prodejní cesta představuje souhrn prostředků a zprostředkovatelských článků, jejichž prostřednictvím přechází zboží od výrobce k zákazníkovi. Prodejní cesta funguje jako systém, který umožňuje plynulý fyzický tok zboží, jeho vlastnických práv, informací, stimulování...

Publicita, Osobní prodej

Publicita= představuje hodnocení nezávislých osob a institucí, nejde o informace placené výrobcem. Na rozdíl od reklamy je důvěryhodnější.Nástroje publicity:1) Televize, rozhlas, tiskKteré z vlastního podnětu informují veřejnost.2) Výroční správy firemO hospodaření.3) Sponzorská činnostPodnik se...

Podpora prodeje

Podpora prodeje 1. Podpora prodeje spotřebitele – zaměřuje se na spotřebitele, zajišťuje výhody pro spotřebitele a má tyto nástroje:a) kupony – emituje výrobce zboží a spotřebitel je uplatňuje v prodejně. Maloobchodníkovi je výrobce v...